ul. Kiepury J. - dz. 16/23

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 04.10.2017 r.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
1 497 m2
Ulica: 
Jana Kiepury

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 16)23 o powierzchni 0.1497 ha, obręb 60, AM-37, księga wieczysta JG1J/00080268/8.

 

Opis:

Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta, dzielnicy Zabobrze III. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i tereny niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana przy ul. Małcużyńskiego (jeleniogórskie TBS). W niedalekiej odległości znajduje się Galeria Sudecka, ZUS, Urząd Pocztowy. Dojazd do nieruchomości dogodny, drogą asfaltową, która kończy się mniej więcej na wysokości działki nr 16/25. Pozostała część pasa drogowego położona w granicach działki nr 16/21 i 12/2 – nieurządzona (stanowiąca teren zielony).

Grunt bez uzbrojenia (najbliższa infrastruktura zlokalizowana w ciągu ulic Kiepury i Małcużyńskiego), teren miejscami wilgotny.

 

Obciążenia:

Działka od strony północnej obciążona napowietrzną linią energetyczną wysokiego napięcia 110kV wraz z wyznaczoną granicą strefy technicznej o szerokości 30 m (po 15 m od osi linii), zasady zagospodarowania terenów określają przepisy odrębne, na działce znajduje się rów wodny

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Grunwaldzkiej i na osiedlu Zabobrze w Jeleniej Górze nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 2.MW,U przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.