ul. Kilińskiego 22A - dz. nr 20/1 i 11/5

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 19.07.2017 r.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
758 m2
Ulica: 
Kilińskiego

Więcej o ofercie

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Kilińskiego 22A zabudowana jest trzykondygnacyjnym podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym z poddaszem nieużytkowym, w zabudowie wolnostojącej. Budynek wykorzystywany był wcześniej na cele hotelowe, posiada łącznie 52 pomieszczenia (na które składają się pokoje, biura i łazienki) zlokalizowane na parterze, I i II piętrze budynku oraz 16 pomieszczeń w piwnicy, które pełniły funkcję kuchni, stołówki i pomieszczeń pomocniczych. Obiektem gospodarczym dobudowanym do północnej ściany budynku mieszkalnego. Budynek gospodarczy usytuowany jest pod poziomem terenu. Na powierzchnię terenu wystaje jedynie płaski dach kryty papą. Wejście do budynku od strony wschodniej po schodkach prowadzących do zamurowanych obecnie drzwi wejściowych. Infrastruktura techniczna: energia elektryczna, woda, kanalizacja oraz gaz. Nieruchomość znajduje się w granicach działek nr 20/1 i nr 11/5o łącznej powierzchni 0.0758 ha, obręb 28NE, AM-36, księga wieczysta nr JG1J/00071095/8 i JG1J/00067745/9.

 

Opis:

Nieruchomość położona jest przy ulicy Jana Kilińskiego 22A w Jeleniej Górze, w centrum miasta, wśród zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i usługowej, w bezpośrednim sąsiedztwie Bursy Szkolnej nr 1. W odległości około 300 m znajduje się jeden z głównych ciągów handlowych ulica 1-go Maja z dużą koncentracją punktów handlowo-usługowych, budynków użyteczności publicznej, kulturalnej i oświatowej. Dobry dostęp do komunikacji miejskiej.

Teren działek płaski z lekkim spadem w kierunku ulicy Jana Kilińskiego z pełnym uzbrojeniem w przyłącza mediów.

 

Obciążenia:

Działka obciążona jest przebiegiem sieci gazowej, energetycznej, wodnej, kanalizacyjnej z kanałami i telefonicznej za studzienkami.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: 

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia – część północna w Jeleniej Górze uchwalonym Uchwałą nr 156.XIX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 listopada 2011 roku i położona na obszarze oznaczonym symbolem 32.MW,U dla którego jak przeznaczenie podstawowe równorzędne ustalono - teren, na którym zlokalizowano:

a) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, to jest budynek wielorodzinny zawierający więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków,

b) usługi komercyjne, to jest obiekty wolnostojące lub lokale będące częścią innego budynku, przeznaczone do wykonywania funkcji biurowych, kultury, rozrywki, oświaty, zdrowia, rekreacji i sportu, bankowości, handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży poniżej 2000m2, gastronomii oraz turystyki i hotelarstwa lub innych służących obsłudze ludności, za wyjątkiem handlu hurtowego i rzemiosła produkcyjnego,

c) usługi sektora publicznego.

Jako przeznaczenie uzupełniające:

a) parkingi, b) wbudowane urządzenia towarzyszące, c) zieleń.

Ponadto w dniu 24 listopada 2015 r. Rada Miejska Jeleniej Góry podjęła Uchwałę nr 140.XVIII.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Jana Kilińskiego w Jeleniej Górze. Nieruchomość przy ul. Jana Kilińskiego 22A położona jest w granicach obszaru objętego wyżej powołanym planem.

 

Termin zagospodarowania: 5 lat.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.