ul. Kruszwicka - działka nr 153/1

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
1 699 m2
Ulica: 
Kruszwicka

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 153/1 o powierzchni 0.1699 ha, obręb Jelenia Góra 4, AM-3, księga wieczysta JG1J/00084323/0.

 

Opis:

Działka położona na końcu istniejącej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy ulicy Kruszwickiej. Działkę stanowi teren zielony porośnięty krzewami oraz samosiejkami drzew, położona na zboczu. Dojazd do działki wąską ulicą asfaltową (ul. Kruszwicka), która na odcinku graniczącym z z działką stanowi drogę gruntową. Działka położona z dala położona z dala od jednej z głównych ulic miasta – ul. Wolności, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych.

PWiK "Wodnik" zapewniło o dostępie przedmiotowej działki do sieci kanalizacji wodnej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w rejonie ul. Kruszwickiej.

Dostęp do gazu i energii elektrycznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

 

Obciążenia:

- Działki nr 152/4, 152/6,152/7, 153/1, 153/2, 153/3 oraz działka nr 162/2 obciążone są przebiegiem napowietrznej linii elktroenergetycznej średniego napięcia. Na działce nr 162/3 znajduje się betonowy słup będący składnikiem sieci energetycznej. Na dzialce nr 152/6 znajdują się dwa słupy: jeden betonowy – rozkraczny, drugi -stalowy, kratowy.

- Przez działki nr 152/4, 152/6,152/7, 153/1, 153/2, 153/3 przebiegają sieci kanalizacyjne K400 i 2xK300, które zgodnie z informacją PwiK "Wodnik", na tym odcinku są sieciami niueczynnymi i mogą ulec likwidacji. WGKiOŚ poinformował jednak, że pomimo tego, iż nie wydawał zgody na wpięcia tych sieci, nie można wyklucz nielegalnych wpięć. Dlatego do czasu przeprowadzenia przez ten Wydział inwentaryzacji przedmiotowych sieci pod kątem wykrycia ewentualnych nielegalnych wpięć, sieci te nie mogą ulec likwidacji

- Przez działki nr 152/4, 152/6,152/7, 153/1, 153/2, 153/3 przebiega sieć kanalizacyjna w160. Dla istniejącego rurociągu należy zachować pas techniczny o szerokości min. 3,20 ( po 1,50 m z każdej strony rurociągu), na którym wzbronionr jest wznoszenie budynków, budowli, ogrodzeń przeprowadzenie trwałych nasadzeń oraz prac mogących niegatywnie wpłynąć na stan techniczny rurociągu. Do tut. Wydziału wpłynął wniosek "Wodnika" o ustanowienie na przemiotowcyh działkach służebności przesyłu, który jest w trakcie realizacji. Służebność ujawniona zostanie w dziale III księgi wieczystej.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN16 przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się.

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.