ul. Kruszwicka - działka nr 159

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE - 17.03.2017 r.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
567 m2
Ulica: 
Kruszwicka

Więcej o ofercie

 Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem niemieszkalnym o jednej kondygnacji, wbudowanym częściowo w skarpę i wykorzystywanym wcześniej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.. Nieruchomość położona jest w granicach działki nr 159 o powierzchni 0.0567 ha, obręb Jelenia Góra 4, AM-3, księga wieczysta nr JG1J/00037449/5.

Opis: nieruchomość położona jest w strefie śródmiejskiej miasta, w otoczeniu zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, w otoczeniu terenów zielonych. Ulica Kruszwicka bezpośrednio łączy się z ulicą Wolności, która z kolei stanowi jeden z głównych ciągów komunikacyjnych miasta prowadzący z centrum Miasta do Cieplic. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą asfaltową, a następnie drogą gruntową.

Obciążenia: nieruchomość obciążona w centralnej części przebiegiem sieci wodnej. Jest to przyłącze wodociągowe, które obsługuje budynek przy ul. Kruszwickiej 49. W przypadku konieczności przełożenia obciążenia, z uwagi na kolizję z zamierzoną inwestycją, nabywca zobowiązany będzie do przełożenia sieci własnym kosztem w uzgodnieniu z PWIK „WODNIK” Sp. z o.o. Ponadto na terenie działki nr 159 – zlokalizowane są słupy energetyczne, od których przez teren nieruchomości przebiegają napowietrzne linie energetyczne.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Centralnej uchwalonym Uchwała Nr 327/XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN3, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Termin zagospodarowania: nie ustala się.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.