ul. Spółdzielcza - dz. nr 448/4

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
SPRZEDANE 09.03.2018r.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
3 166 m2
Ulica: 
Spółdzielcza

Więcej o ofercie

Nieruchomośc gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 448/4, obręb Jelenia Góra 3, AM-5 o powierzchni 0.3166 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00083918/1.

 

Opis:

Nieruchomość położona w zachodniej części miasta, na obrzeżu wielorodzinnej zabyudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy ul. Spółdzielczej (osiedle Pomorskie), w pobliżu drogi wylotowej na Sklarską Porębę. Znajduje sie w odległości ponad dwóch kilometrów od centrum miasta. Dostęp do nieruchomości możliwy poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 452 i włącznie i włączenie do ulicy Spółdzielczej przy istniejącym pawilonie usługowym.

Teren nieruchomości płaski, o regularnym kształcie, ograniczony od strony wschodniej zabudową mieszkaniową, od strony wschodniej zabudową mieszkaniową, od strony południowej terenem niezabudowanym, od zachodniej drogą gruntową oraz ulicą Spółdzielczą od strony północnej. Na całości powierzchni stanowi dawne przydomowe ogródki działkowe, porośnięte samowieami drzew i krzewów

 

Obciążenia:

Nieruchomość obciążona przebiegiem sieci gazowej.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona w granicach "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Zgorzeleckiej w Jeleniej Górze" – zatwierdzonego Uchwałą nr 255.XXXV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 grudnia 2016 roku – w obszarze oznaczonym symbolem 3.MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lu/i usługową, w tym handlową o powierzchni sprzedaży do 2000 m2.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.