ul. Tadeusza Sygietyńskiego, działka nr 1/2

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
S1/2

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
20 401 m2
Ulica: 
Tadeusza Sygietyńskiego

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działka nr 1/2 o powierzchni 2.0401 ha, obręb 60, AM-35, księga wieczysta nr JG1J/00080269/5.

Opis: działka niezabudowana o kształcie figury nieforemnej, zlokalizowana w strefie pośredniej miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezagospodarowanych i terenów zabudowanych obiektami usługowymi i mieszkalnymi. W niedalekiej odległości znajduje się hipermarket, przystanek MZK, domy mieszkalne wielorodzinne, placówki handlowe i usługowe. Obciążenia: nieruchomość obciążona linią energetyczną wysokiego napięcia, rowem melioracyjnym do czasowego utrzymania i rowem melioracyjnym do zachowania – dopuszczalna jest zmiana przebiegu tego rowu, tak by zachowana została jego funkcja odwadniająca, pod warunkiem uzgodnienia zmian z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Urzędu oraz gazociągiem przesyłowym średniego ciśnienia DN300 wraz ze strefą ochronną tego gazociągu. W związku z przebiegiem sieci gazowej na działce nr 1/2, nabywca ustanowi służebność przesyłu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu przy ul. Gazowej 3.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: cele usługowe. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Zabobrze, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 5U, określonym jako tereny usług komercyjnych, stanowiącym 40% powierzchni nieruchomości, oraz 2ZI – tereny zieleni izolacyjnej, zlokalizowanej w obrębie strefy gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, stanowiącym 60% powierzchni.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.