ul. Trzcińska - działka nr 12/8

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
1 044 m2
Ulica: 
Trzcińska

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 12/8 o powierzchni 0.1044 ha, obręb Maciejowa III, AM-18, księga wieczysta JG1J/00025481/4.

 

Opis:

Nieruchomość położona na obrzeżach miasta, w dzielnicy Maciejowa, w odległości ok. 8 km od centrum miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej. Dojazd do nieruchomości wąską lokalną ulicą asfaltową – ul. Trzcińską, która kończy się na wysokości budynku 18A, dalej dostęp możliwy przez tzw. "sięgacz" stanowiący działkę nr 12/9(w terenie nieurządzony, stanowiący teren zielony). Działka stanowi teren o nieregularnym kształcie.

 

Obciążenia:

Działka częściowo obciążona przebiegiem rowu wodnego, dzierżawiona przez właścicieli nieruchomości przy ul. Trzcińskiej 18A na cele rolne, umowa dzierżawy zawarta do dnia 31.12.2018

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Maciejowa w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Nr 347.XXXV.2013 z dnia 24.01.2013 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem M,N 1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się.

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.