ul. Wolności - dz. nr 14/1 i 14/7

Lokalizacja

Geolocation
Numer referencyjny: 
#
Cena: 
68 000.00 pln
Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Dzielnica:

Powierzchnia gruntu: 
1 445 m2
Cena m2: 
47.06 pln/m2
Ulica: 
Nadbrzeżna
Termin przetargu: 
2018-09-21

Więcej o ofercie

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 14/1 i 14/7 o łącznej powierzchni 0.1445 ha, obręb Cieplice IX, AM-3, księga wieczysta JG1J/00096704/2.

 

Opis:

Nieruchomości położone przy ulicy Nadbrzeżnej w dzielnicy Cieplice, na zapleczu istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Wolności, w sąsiedztwie rzeki Kamienna.

Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej – ulicą Nadbrzeżną.

Nieruchomości zlokalizowane na niewysokim zboczu, na całości obszaru stanowią dawny przydomowy ogród porośnięty samosiewami drzew i krzewów liściastych oraz nasadzeniami starych drzew i krzewów owocowych.

 

Obciążenia:

W niewielkiej części, od strony ulicy Nadbrzeżnej, nieruchomości położone na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%);

Działka nr 14/1 obciążona jest przebiegiem sieci kanalizacyjnej k600 oraz cieci wodociągowej wA200;

Działka nr 14/7 obciążona jest przebiegiem sieci wodociągowej w90 oraz sieci kanalizacji sanitarnej ks200; w granicach działki położona jest częściowo studnia kanalizacyjna; w związku z powyższym na działce ustanowiona została odpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o.; treść służebności ujawniona została w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej działki.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze” – zatwierdzonego Uchwałą nr 327.XXXIII Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 18 grudnia 2012 roku – w obszarze oznaczonym symbolem M,U.36, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny zabudowy usługowej; dopuszcza się lokalizację usług motoryzacyjnych – warsztatów samochodowych, warsztatów wulkanizacyjnych, salonów sprzedaży samochodów, myjni, stacji paliw, itp.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

 

 

Informacje na temat nieruchomości oraz ofert

Podane ceny nieruchomości są cenami wywoławczymi w przetargu. Przedstawiona oferta ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, w pokoju nr 111 lub pod numerami telefonów: 757546228, 757546304.