Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 1,1a położony przy ul. Klonowica 8

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

 

Lokal mieszkalny nr 1,1a położony w budynku przy ul. Klonowica 8 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 123,41 m2składa się z czterech pokoi, dwóch kuchni, dwóch łazienek z w.c., dwóch przedpokoi oraz jednej spiżarki. Lokal usytuowany jest na I kondygnacji nadziemnej budynku. Działka nr 27/8 o powierzchni 0,0437 ha – obręb 28 NE, AM-59, KW nr JG1J/00025727/1. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 9,79%.

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości:

 

Nieruchomość przy ulicy Klonowica 8 znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 6 MW/U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego i/lub usług.

 

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
437 m2
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
parter
Powierzchnia użytkowa: 
123.41 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Skowronków - działka nr 26/2

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicach działki nr 26/2 o powierzchni 0.0451 ha, obręb 42, AM-2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00101504/9.

Opis:
Nieruchomość położona w strefie podmiejskiej miasta, na obszarze jednego z osiedli mieszkaniowych (zabudowa jednorodzinna), w sąsiedztwie terenów rodzinnych ogrodów działkowych i starego cmentarza komunalnego przy ul. Sudeckiej. Dojazd do nieruchomości boczną, „ślepą”, asfaltową, wąską odnogą ulicy Skowronków. W odległości ok. 200 m od przedmiotowej nieruchomości ul. Skowronków krzyżuje się – z jednej strony – z ul. A. Mickiewicza, - z drugiej zaś – z ul. Sudecką – która jest ulicą wylotową z miasta w kierunku Kowar, Kamiennej Góry i Karpacza. Przystanki komunikacji miejskiej w odległości ok. 300 m. Nieruchomość o płaskiej konfiguracji terenu, porośnięta samosiejkami drzew i krzewów, od strony ulicy ogrodzona metalowym płotem na podmurówce (wg oświadczenia byłego dzierżawcy nie stanowiący jego nakładów). Wszystkie media przebiegają w pasie drogowym ulicy Skowronków.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Nieruchomość położona jest na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Określenie sposobu zagospodarowania (zabudowy) możliwe jest po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o wydanie której wnioskuje inwestor.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry działka położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub niskiej wielorodzinnej MN.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
Nie ustala się.

 

Ulica: 
Skowronków
58-500
Cena: 
33 000.00 pln
Cena m2: 
73.17 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
451 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ulicy Pocztowej 8

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ulicy Pocztowej 8 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 35,70 m2, składa się z pokoju, kuchni i łazienki z w.c. o powierzchni użytkowej wynoszącej 29,30 m2 oraz przynależnej do lokalu komórki o powierzchni wynoszącej 6,40 m2. Lokal położony na I piętrze budynku. Działki nr 10/18 o powierzchni 0.0399 ha – obręb obręb 28NE, AM-59, KW nr JG1J/00095148/9. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 6,77%.

Uprawnienie:
- w Dziale I Sp wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej t.j. - prawo przechodu i przejazdu przez przejście - bramę w budynku przy ul. Pocztowej 7 w Jeleniej Górze posadowionej na działce 10/9, na rzecz każdoczesnego wieczystego użytkownika lub właściciela działki 10/17 (powstałej z działki nr 10/13) - wpis przeniesiono z KW JG1J/00089267/4.

Obciążenia:
- w Dziale III tej KW wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością t.j. - odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez część działki nr 10/17 (zgodnie z załącznikiem do zarządzenia nr 0050.47.2011.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 03.02.2011r.) na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 10/16 - wpis przeniesiono z KW JG1J/00089267/4.

Przeznaczenie nieruchomości:
W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomość przy ul. Pocztowej 8 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 9MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

Ulica: 
Pocztowa
58-500
Cena: 
39 400.00 pln
Cena m2: 
817.92 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Termin przetargu: 
27. Wrzesień 2018
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
29.30 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ulicy Wolności 12

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ulicy Wolności 12 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 28,10 m2, składa się z dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej wynoszącej 20,50 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. w.c., piwnica i komórka w bud. gospodarczym o powierzchni wynoszącej 7,60 m2. Lokal położony jest na III piętrze budynku. Działka nr 443/2 o powierzchni 0.217 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-4, KW nr JG1J/00061078/0. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 9,69%.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Wolności 12 położona jest na terenie, dla którego zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu Przedmieścia Południe znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 33MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

 

 

 

 

Ulica: 
Wolności
58-500
Cena: 
31 900.00 pln
Cena m2: 
1 042.70 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Termin przetargu: 
18. Październik 2018
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
20.50 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Wojska Polskiego 11.2018

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 11.2018

Struktura lokalu: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc w lokalu, wspólny przedpokój.

Powierzchnia mieszkalna: 65,90 m2

Powierzchnia użytkowa: 97,70 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym dobrym, 

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL; samodzielny lokal mieszkalny o mniejszej powierzchni użytkowej,deklaracja spłaty zadłużenia  do 5000 zł

 Oferta wazna do dnia 30.09.2019 r.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1 piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Grunwaldzka - dz. 41/1

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 41/1 o powierzchni 0.9221 ha, obręb 28 NE, AM-8, księga wieczysta JG1J/00097035/8.

Nieruchomość oddawany w użytkowanie wieczyste okres 99 lat. 
Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste wynosi 25% ceny gruntu uzyskanej w przetargu do której doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

Opis:
Nieruchomość w kształcie nieregularnego wielokąta, z niewielkim spadkiem terenu w kierunku północy. Część powierzchni porośnięta skupiskami i wolno stojącymi drzewami i krzewami. Na nieruchomości znajdują się hałdy gruzu i śmieci. Nieruchomość graniczy z terenem stacji paliw BP.
Nieruchomość zlokalizowana w północnej części miasta, w pobliżu skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej i alei Jana Pawła II. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Grunwaldzkiej. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Mostów obsługa komunikacyjna możliwa jest na zasadzie prawoskrętu. Aktualnie istniejąca sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej i alei Jana Pawła II czyni przedmiotową nieruchomość trudno dostępną komunikacyjnie. Docelowo obsługa komunikacyjna winna odbywać się przez dzierżawioną działkę nr 1/9, stanowiącą własność Skarbu Państwa, na zasadzie prawoskrętu. Po przeprowadzeniu komunalizacji działki nr 1/9 ustanowiona zostanie służebność przechodu i przejazdu, co umożliwi również komunikację od strony alei Jana Pawła II.

Obciążenia:
- W bezpośrednim sąsiedztwie przepływa rzeka Bóbr, w związku z czym działka wymaga ochrony przed zalaniem – narażona na zalanie wodami powodziowymi Q1%, powodującymi szkody powodziowe. Ponadto w pobliżu zlokalizowane są: druga stacja paliw, markety Galeria Nowy Rynek, Lidl, Tesco, Castorama, Piotr i Paweł oraz Matex.
- Nieruchomość obciążona przebiegiem sieci: kanalizacji deszczowej kd300 (zlokwidowana), kanalizacji sanitarnej ks1000 i ks500, kanalizacji deszczowej kd500, gazowej, wodnej, podziemnych linii energetycznych. Ponadto w granicach działki zlokalizowane są: zbiornik wodny, zbiornik kanalizacji sanitarnej, studzienki kanalizacyjne, słup oświetleniowy.
- W związku z przebiegiem sieci gazowej średniego ciśnienia ustanowiona została służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie. Treść służebność ujawniona zostanie z księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.
- W związku z przebiegiem przez nieruchomość kanalizacji sanitarnej ks1000 i ks500 ustanowiona została służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze.
- W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej działki wpisane jest:
ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością w celu zapewnienia prawa wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia na nich budowy inwestycji w zakresie terminalu, a także prac związanych z konserwacją lub usuwaniem awarii;
ograniczone prawo rzeczowe, tj. nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu na rzecz ECO Jelenia Góra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - właściciela sieci ciepłowniczej.
Wpisy w księdze wieczystej nie dotyczą zbywanej nieruchomości.

Przeznaczenie:
Nieruchomość znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż rzeki Bóbr i kanału Młynówka w rejonie ulic: Jana Pawła II w Jeleniej Górze uchwalonego Uchwałą nr 63.IX.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 21 kwietnia 2015 r. określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem 7U – tereny zabudowy usługowej.
Za zabudowę usługową uznaje się: budynki kultury, nauki i oświaty, budynki kultu religijnego, budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, budynki administracji, budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, budynki sportu i rekreacji, budynki handlu, biurowe i konferencyjne, budynki handlu, gastronomii i usług (jak sklepy, centra handlowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze), stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, stacje paliw wraz z obiektami wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi związanymi z tą zabudową.

Sposób zagospodarowania:
Budowa miejsc postojowych dla minimum 10 autokarów oraz realizacja usług zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przez co rozumie się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, w terminie pięciu (5) lat od daty podpisania umowy o ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu w formie aktu notarialnego

 

 

Ulica: 
Grunwaldzka
58-500
Cena: 
760 000.00 pln
Cena m2: 
82.42 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
9 221 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 47

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 47 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 103,82 m2, składa się z czterech pokoi, kuchni, dwóch przedpokoi i łazienki z w.c. o powierzchni użytkowej wynoszącej 66,01 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. dwóch piwnic, trzech pom. gosp. oraz trzech pomieszczeń strychowych o powierzchni wynoszącej 37,81 m2. Lokal położony na parterze budynku. Działka nr 35/1 o powierzchni 0.0397 ha – obręb 28NE, AM-8, KW nr JG1J/00094989/9. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 40,53%.

 

Przeznaczenie nieruchomości:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem U/M2 dla którego jako przeznaczenie określono tereny istniejącej i projektowanej zabudowy usługowej, w tym handlu detalicznego o pow. sprzedażowej do 400 m2oraz tereny mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, wbudowane lokale mieszkalne w istniejących i projektowanych budynkach usługowych w ilości maksium 2 lokale w budynku.

 

 

Ulica: 
Grunwaldzka
58-500
Cena: 
75 700.00 pln
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
397 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
66.01 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Warszawska 69 - działka nr 817

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Warszawskiej 69 zabudowana jest wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym, posiadającym jedną kondygnację nadziemną i poddasze, do którego dobudowany jest jednokondygnacyjny budynek niemieszkalny. Nieruchomość znajduje się w granicach działki nr 817 o powierzchni 0.1381 ha, Jelenia Góra 3, AM-11, księga wieczysta nr JG1J/00100461/8.

Opis:
Nieruchomość położona w strefie obrzeżnej miasta. Bezpośrednio graniczy z rzeką Kamienną. Najbliższe sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkalna oraz przemysłowa zlokalizowana od strony ulicy Karola Miarki. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi publicznej ulicy Warszawskiej.

Obciążenia:
- Nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci: gazowej i kanalizacji sanitarnej z kanałami, które w części stanowią przyłącza do istniejącej na gruncie zabudowy. Przy budynku gospodarczym zlokalizowane jest szambo.
- Ponadto przez działkę nr 817 przebiega kanalizacja sanitarna ks1000. Wobec tego w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00100461/8 prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych wpisana jest na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze, odpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu (o powierzchni służebności 252 m2) polegająca na swobodnym nieograniczonym dostępie do przewodu kanalizacji sanitarnej ks 1000, w pasie o szerokości 4,0 m po obu stronach, licząc od osi przewodu, w zakresie związanym z jego eksploatacją, remontem, konserwacją i modernizacją oraz usuwaniem ewentualnych awarii, a także polegającą na zakazie inwestowania, trwałego ogrodzenia, nasadzeń oraz zakazie dokonywania czynności mogących negatywnie wpływać na stan techniczny i sposób działania kolektora zlokalizowanego na działkach oznaczonych i o powierzchni na której będzie wykonywana służebność przesyłu. Zakres korzystania ze służebności określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 11.12.2012 r. nr 0050.1043.2012.VI. korzystający ze służebności zobowiązany jest w przypadku wejścia na ww. grunt do przywrócenia ich do stanu poprzedniego i do wypłaty odszkodowania za ewentualne straty poniesione przez właściciela bądź użytkownika wieczystego.

Dodatkowo w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00100461/8 zamieszczone są wpisy:
1) nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu na rzecz ECO JELENIA GÓRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polegająca: na prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją, poprzez swobodny dostęp do sieci ciepłowniczej w pasie gruntu wzdłuż osi sieci, zlokalizowanego na obciążonych tą służebnością działkach gruntu, z zastrzeżeniem, iż osoba uprawniona do korzystania z przedmiotowej służebności zobowiązana jest w przypadku wejścia na ww. grunty do przywrócenia ich do stanu poprzedniego oraz do wypłaty odszkodowania za ewentualne straty poniesione przez właściciela bądź użytkownika wieczystego oraz na znoszeniu na ww. nieruchomościach obciążenia sieciami ciepłowniczymi dn 350/500 i dn 100/200 usytuowanymi na ww. nieruchomościach. Przedmiot wykonywania działki gruntu nr 828/1 i 834/1.
2) prawo do odpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności przesyłu ustanowione na działkach gruntu nr: 1, 55/7, 55/8, 26, 27/13, 826/1, 826/2, 49/3, 48/1, 209/1, 229/3, 229/7, 229/8, 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, 230/7, 230/8, 230/9, 230/10, 230/12, 230/13, 230/14, 230/15, 322/8, 321, 768/1 i 768/3 - na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, i każdoczesnego właściciela rurociągów kanalizacji sanitarnej i rurociągów kanalizacji wodociągowej.
3) nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu na rzecz ECO JELENIA GÓRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polegająca: a) na prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją , poprzez swobodny dostęp do sieci ciepłowniczej w pasie gruntu wzdłuż osi sieci oraz komór zlokalizowanych na wymienionych działkach, z zastrzeżeniem, iż osoba uprawniona do korzystania z przedmiotowej służebności zobowiązana jest w przypadku wejścia na ww. grunty do przywrócenia ich do stanu poprzedniego oraz wypłaty odszkodowania za ewentualne straty poniesione poprzez właściciela bądź użytkownika wieczystego; b) na znoszeniu istnienia na ww. nieruchomościach obciążenia siecią ciepłowniczą i komór ciepłowniczych. Działki: nr 808/2, nr 807, nr 802, nr 822.
4) nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu na rzecz ECO JELENIA GÓRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polegająca na: prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie związanym z eksploatacją, remontem i modernizacją, poprzez swobodny dostęp do sieci ciepłowniczej w pasie wzdłuż osi sieci na wymienionych poniżej działkach gruntu, z zastrzeżeniem, iż osoba uprawniona do korzystania z przedmiotowej służebności zobowiązana jest w przypadku wejścia na ww. grunt do przywrócenia go do stanu poprzedniego oraz wypłaty odszkodowania za ewentualne straty poniesione przez właściciela bądź użytkownika wieczystego - na znoszeniu istnienia obciążenia siecią ciepłowniczą na nieruchomościach w granicach geodezyjnych działki nr 192/1 o pow. 0,1196 ha, AM-3, ul. Karola Miarki pow. służebności 29m2, działki nr 253/1 o pow. 0,0229 ha, AM-3, ul. Karola Miarki pow. służebności 3m2, działki nr 346 o pow. 0,0518 ha, AM-4, ul. Spółdzielcza pow. służebności 21m2, działka nr 829 o pow. 0,0480 ha, AM-11, ul. Wolności - pow. służebności 19m2.
W związku z tym, że opisane w punktach 1-4 służebności przesyłu stanowią nieuzasadnione obciążenie gminnej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, ECO Jelenia Góra sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, wyrazili zgodę na zrzeczenie się tych praw. Stosowne oświadczenia o wyrażeniu zgody na zwolnienie spod obciążenia działki nr 817 w wyżej opisanym zakresie, złożone zostaną przez osoby uprawnione do umowy sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 69.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Warszawskiej 69 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie ul. Karola Miarki – Spółdzielczej w Jeleniej Górze uchwalonym Uchwałą nr 154.XIX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2011 r. i położona na terenie oznaczonym symbolem M,U 2, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono:
- tereny istniejącej i projektowanej zabudowy usługowej, w tym handlu detalicznego o powierzchni sprzedażowej 400 m2- 2000 m2,
- tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności, o ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej.

 

Ulica: 
Warszawska
58-500
Cena: 
75 000.00 pln
Cena m2: 
54.31 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 381 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Krakowskiej/Nowowiejskiej - dz. nr 121

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 121 o powierzchni 0.2035 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072237/3.

Opis:
Nieruchomość położona na terenie noworealizowanego osiedla mieszkaniowego położonego poniżej Wzgórza Paulinum, pomiędzy ulicami Krakowską i Nowowiejską, w sąsiedztwie obwodnicy miasta – Alei Solidarności, w odległości ok. 2 km od centrum miasta. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez gminne drogi wewnętrzne, gruntowe, utwardzone szutrem, bez chodników i oświetlenia.

Obciążenia:
Działka porośnięte samosiejkami drzew i krzewów.

Dostęp do infrastruktury technicznej:
Nieruchomości z dostępem do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Brak gazu, energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej, w związku z czym teren osiedla jest miejscami podmokły. Spółka Tauron Dystrybucja S.A. poinformowała, iż zasilanie poszczególnych nieruchomości w energię elektryczną odbywało się będzie sukcesywnie w miarę składanych wniosków o wydanie warunków przyłączenia.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic: Krakowskiej - Nowowiejskiej w Jeleniej Górze (uchwalonym Uchwałą nr XXXV/544/98 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 1998 roku) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 54Mk przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową kilkurodzinną (od 8 do 20 mieszkań).

Termin zagospodarowania nieruchomości:
5 lat.

 

 

 

 

 

Ulica: 
Wiedeńska
58-500
Cena: 
135 000.00 pln
Cena m2: 
66.34 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
2 035 m2
Termin przetargu: 
19. Wrzesień 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Krakowskiej/Nowowiejskiej - dz. nr 120

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 120 o powierzchni 0. 0944 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072238/0.

Opis:
Nieruchomość położona na terenie noworealizowanego osiedla mieszkaniowego położonego poniżej Wzgórza Paulinum, pomiędzy ulicami Krakowską i Nowowiejską, w sąsiedztwie obwodnicy miasta – Alei Solidarności, w odległości ok. 2 km od centrum miasta. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez gminne drogi wewnętrzne, gruntowe, utwardzone szutrem, bez chodników i oświetlenia.

Obciążenia:
Działka porośnięte samosiejkami drzew i krzewów.

Dostęp do infrastruktury technicznej:
Nieruchomości z dostępem do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Brak gazu, energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej, w związku z czym teren osiedla jest miejscami podmokły. Spółka Tauron Dystrybucja S.A. poinformowała, iż zasilanie poszczególnych nieruchomości w energię elektryczną odbywało się będzie sukcesywnie w miarę składanych wniosków o wydanie warunków przyłączenia.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic: Krakowskiej - Nowowiejskiej w Jeleniej Górze (uchwalonym Uchwałą nr XXXV/544/98 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 1998 roku) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 53M przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
5 lat.

 

 

 

 

 

Ulica: 
Wiedeńska
58-500
Cena: 
59 500.00 pln
Cena m2: 
63.03 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
944 m2
Termin przetargu: 
19. Wrzesień 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście