Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Rejon ul. Krakowskiej/Nowowiejskiej - dz. nr 119

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 119 o powierzchni 0. 0861 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072239/7.

Opis:
Nieruchomość położona na terenie noworealizowanego osiedla mieszkaniowego położonego poniżej Wzgórza Paulinum, pomiędzy ulicami Krakowską i Nowowiejską, w sąsiedztwie obwodnicy miasta – Alei Solidarności, w odległości ok. 2 km od centrum miasta. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez gminne drogi wewnętrzne, gruntowe, utwardzone szutrem, bez chodników i oświetlenia.

Obciążenia:
Działka porośnięte samosiejkami drzew i krzewów.

Dostęp do infrastruktury technicznej:
Nieruchomości z dostępem do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Brak gazu, energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej, w związku z czym teren osiedla jest miejscami podmokły. Spółka Tauron Dystrybucja S.A. poinformowała, iż zasilanie poszczególnych nieruchomości w energię elektryczną odbywało się będzie sukcesywnie w miarę składanych wniosków o wydanie warunków przyłączenia.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic: Krakowskiej - Nowowiejskiej w Jeleniej Górze (uchwalonym Uchwałą nr XXXV/544/98 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 1998 roku) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 53M przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
5 lat.

 

 

 

 

 

Ulica: 
Wiedeńska
58-500
Cena: 
55 000.00 pln
Cena m2: 
63.88 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
861 m2
Termin przetargu: 
19. Wrzesień 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Krakowskiej/Nowowiejskiej - dz. nr 118

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 118 o powierzchni 0. 0825 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072240/7.

Opis:
Nieruchomość położona na terenie noworealizowanego osiedla mieszkaniowego położonego poniżej Wzgórza Paulinum, pomiędzy ulicami Krakowską i Nowowiejską, w sąsiedztwie obwodnicy miasta – Alei Solidarności, w odległości ok. 2 km od centrum miasta. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez gminne drogi wewnętrzne, gruntowe, utwardzone szutrem, bez chodników i oświetlenia.

Obciążenia:
Działka porośnięte samosiejkami drzew i krzewów.

Dostęp do infrastruktury technicznej:
Nieruchomości z dostępem do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Brak gazu, energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej, w związku z czym teren osiedla jest miejscami podmokły. Spółka Tauron Dystrybucja S.A. poinformowała, iż zasilanie poszczególnych nieruchomości w energię elektryczną odbywało się będzie sukcesywnie w miarę składanych wniosków o wydanie warunków przyłączenia.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic: Krakowskiej - Nowowiejskiej w Jeleniej Górze (uchwalonym Uchwałą nr XXXV/544/98 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 1998 roku) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 53M przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
5 lat.

 

 

 

 

 

Ulica: 
Wiedeńska
58-500
Cena: 
52 000.00 pln
Cena m2: 
63.03 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
825 m2
Termin przetargu: 
19. Wrzesień 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Krakowskiej/Nowowiejskiej - dz. nr 88

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 88 o powierzchni 0.1263 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072225/6.

Opis:
Nieruchomość położona na terenie noworealizowanego osiedla mieszkaniowego położonego poniżej Wzgórza Paulinum, pomiędzy ulicami Krakowską i Nowowiejską, w sąsiedztwie obwodnicy miasta – Alei Solidarności, w odległości ok. 2 km od centrum miasta. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez gminne drogi wewnętrzne, gruntowe, utwardzone szutrem, bez chodników i oświetlenia.

Obciążenia:
Działka porośnięte samosiejkami drzew i krzewów.

Dostęp do infrastruktury technicznej:
W/w działka położona jest części osiedla, uzbrojonym w wodę i kanalizację sanitarną. Brak gazu, energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej, w związku z czym teren osiedla jest miejscami podmokły. Spółka Tauron Dystrybucja S.A. poinformowała, iż zasilanie poszczególnych nieruchomości w energię elektryczną odbywało się będzie sukcesywnie w miarę składanych wniosków o wydanie warunków przyłączenia.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic: Krakowskiej - Nowowiejskiej w Jeleniej Górze (uchwalonym Uchwałą nr XXXV/544/98 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 1998 roku) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 57Mk przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową kilkurodzinną (od 8 do 20 mieszkań).

Termin zagospodarowania nieruchomości:
5 lat.

 

 

 

 

Ulica: 
Berlińska
58-500
Cena: 
70 300.00 pln
Cena m2: 
55.66 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 263 m2
Termin przetargu: 
19. Wrzesień 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Krakowskiej/Nowowiejskiej - dz. nr 87

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 87 o powierzchni 0.1186 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072225/6.

Opis:
Nieruchomość położona na terenie noworealizowanego osiedla mieszkaniowego położonego poniżej Wzgórza Paulinum, pomiędzy ulicami Krakowską i Nowowiejską, w sąsiedztwie obwodnicy miasta – Alei Solidarności, w odległości ok. 2 km od centrum miasta. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez gminne drogi wewnętrzne, gruntowe, utwardzone szutrem, bez chodników i oświetlenia.

Obciążenia:
a) Działka porośnięte samosiejkami drzew i krzewów.
b) Przez działkę nr 87 przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia przeznaczona do likwidacji. Zgodnie z informacją Spółki Tauron jej przebudowa planowana jest w 2018 roku.

Dostęp do infrastruktury technicznej:
W/w działka położona jest części osiedla, uzbrojonym w wodę i kanalizację sanitarną. Brak gazu, energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej, w związku z czym teren osiedla jest miejscami podmokły. Spółka Tauron Dystrybucja S.A. poinformowała, iż zasilanie poszczególnych nieruchomości w energię elektryczną odbywało się będzie sukcesywnie w miarę składanych wniosków o wydanie warunków przyłączenia.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic: Krakowskiej - Nowowiejskiej w Jeleniej Górze (uchwalonym Uchwałą nr XXXV/544/98 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 1998 roku) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 57Mk przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową kilkurodzinną (od 8 do 20 mieszkań).

Termin zagospodarowania nieruchomości:
5 lat.

 

 

 

Ulica: 
Berlińska
58-500
Cena: 
66 000.00 pln
Cena m2: 
55.65 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 186 m2
Termin przetargu: 
19. Wrzesień 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Krakowskiej/Nowowiejskiej - dz. nr 86

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 86 o powierzchni 0.0722 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072226/3.

Opis:
Nieruchomość położona na terenie noworealizowanego osiedla mieszkaniowego położonego poniżej Wzgórza Paulinum, pomiędzy ulicami Krakowską i Nowowiejską, w sąsiedztwie obwodnicy miasta – Alei Solidarności, w odległości ok. 2 km od centrum miasta. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez gminne drogi wewnętrzne, gruntowe, utwardzone szutrem, bez chodników i oświetlenia.

Obciążenia:
Działka porośnięte samosiejkami drzew i krzewów.

Dostęp do infrastruktury technicznej:
W/w działka położona jest części osiedla, uzbrojonym w wodę i kanalizację sanitarną. Brak gazu, energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej, w związku z czym teren osiedla jest miejscami podmokły. Spółka Tauron Dystrybucja S.A. poinformowała, iż zasilanie poszczególnych nieruchomości w energię elektryczną odbywało się będzie sukcesywnie w miarę składanych wniosków o wydanie warunków przyłączenia.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej – Nowowiejskiej w Jeleniej Górze nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 58M przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą, bliźniaczą, szeregową) o niskiej intensywności zabudowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
5 lat.

 

 

 

Ulica: 
Berlińska
58-500
Cena: 
46 000.00 pln
Cena m2: 
63.71 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
722 m2
Termin przetargu: 
19. Wrzesień 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3b położony przy ul. Cyrpiana Kamila Norwida 7

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3b położony w budynku przy ul. Cypriana Kamila Norwida 7 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 70,27 m2. Lokal usytuowany jest na III kondygnacji. Składa się z dwóch pokoi i kuchni o łącznej powierzchni 54,79 m2 oraz pomieszczeń przynależnych: dwóch piwnic o łącznej powierzchni 15,48 m2. WC znajduje się w częściach wspólnych budynku. Działka nr 232/1 o powierzchni 0.1267 ha – obręb 32, AM-2, KW nr JG1J/00053032/7. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 10,04 %.

Przeznaczenie nieruchomości:
Dla nieruchomości przy ulicy Cyrpiana Kamila Norwida 7 według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry przewidziana jest funkcja mieszkaniowa wielorodzinna (symbol MW).

58-500
Cena: 
68 000.00 pln
Cena m2: 
1 241.10 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 267 m2
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1 piętro
Powierzchnia użytkowa: 
54.79 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku nr 15 przy ul. Powstańców Wielkopolskich

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 15 położony w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich nr 15 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 22,81 m2, składa się z pokoju z aneksem kuchennym 18,28  m2., oraz z pomieszczeń przynależnych w postaci wc i piwnicy o łącznej powierzchni ocznej powierzchni 4,53  m2. Lokal położony jest na I piętrze budynku. Działka nr 784 o powierzchni 0.1281 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-6, KW nr JG1J/00100662/7. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 5,48 %.

Przeznaczenie nieruchomości:
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jelenia Góra nieruchomość przy ul. Powstańców Wielkopolskich 15 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MW, określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

58-500
Cena: 
28 600.00 pln
Cena m2: 
1 564.55 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 029 m2
Piętro Nr.: 
1
Termin przetargu: 
11. Październik 2018
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1piętro
Powierzchnia użytkowa: 
18.28 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Wyczółkowskiego 23.2018

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Numer oferty: 23.2018

Struktura lokalu: pokój, kuchnia oraz  przedpokój i łazienka z wc wspólne.

Powierzchnia mieszkalna: 14,50 m2

Powierzchnia użytkowa: 22.95 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym dobrym, 

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny z łazienką w lokalu, z ogrzewaniem miejskim lub gazowym ( ostatecznie moga być piece);

 Oferta wazna do dnia 31.08.2019 r.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
0
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
0 parter
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Grabowskiego - dz. nr 37/3

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicy działki nr 37/3 o powierzchni 0.0477 ha, obręb 28 NE, AM-57, księga wieczysta JG1J/00084689/3.

Opis:
Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej miasta, na północ od zbiegu ulic: Józefa Grabowskiego, Ludwika Zamenhofa, Artura Grottgera i Marii Skłodowskiej, z bliskim dostępem do centrum miasta tj. Placu Ratuszowego i ulicy 1 Maja i Marii Konopnickiej. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkalna wielorodzinna. W dalszej odległości znajdują się obiekty użyteczności publicznej: budynek Sądu, Miejski Ośrodek Kultury, a także siedziba redakcji gazety „Nowiny Jeleniogórskie”, a także Filharmonia Jeleniogórska.

Obciążenia:
- Działka od strony wschodniej ogrodzona murowanym ogrodzeniem o wysokości ok. 1,20 m. Wobec tego, że ogrodzenie uniemożliwia dostęp na teren nieruchomości z drogi publicznej, nabywca zobowiązany będzie do jego usunięcia własnym staraniem i na własny koszt.
- Na działce znajdują się pozostałości po urządzonym wcześniej ogródku przydomowym, płoty, części ogrodzenia z metalowej siatki oraz niewielkie „oczko wodne”. Cała powierzchnia działki zadrzewiona i zakrzaczona. Teren nieruchomości zaniedbany i nieuporządkowany.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Nieruchomość położona jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego uchwalonym Uchwałą nr 224.XXXI.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 6 września 2016 r. i położona jest na terenie oznaczonym symbolem 25MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej. Przeznaczeniem uzupełniającym są: zieleń i urządzenia towarzyszące.

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

 

 

Ulica: 
70300.00
58-500
Cena: 
70 300.00 pln
Cena m2: 
157.27 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
447 m2
Termin przetargu: 
19. Wrzesień 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Mickiewicza - działka nr 16/15

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w granicach działki nr 16/15 o powierzchni 0.0822 ha, obręb 41, AM-2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00019787/4.

Opis:
Nieruchomość zlokalizowana w strefie śródmiejskiej miasta przy ulicy Adama Mickiewicza, w odległości około dwóch kilometrów od centrum oraz w sąsiedztwie Wzgórza Kościuszki. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Adama Mickiewicza – poprzez stromą skarpę. Nieruchomość o kształcie podłużnego czworokąta, od frontu ograniczona drogą asfaltową, od zaplecza terenem niezabudowanym, od strony wschodniej i zachodniej sąsiaduje z zabudową mieszkaniową. Część działki od strony ulicy, stanowiąca stromą skarpę, obsadzona jest żywopłotem i drzewami.

Obciążenia:
a) Nieruchomość obciążona przebiegiem przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki z budynku przy ulicy Mickiewicza 50A. W latach 2017-2018 planowane jest wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Mickiewicza. W związku z czym działka nr 16/15 uzyska do niej bezpośredni dostęp i jednocześnie zostanie zwolniona z obciążenia ww. przyłączem. Po zrealizowaniu nowej inwestycji stary fragment infrastruktury pozostanie w gruncie. Przyszły inwestor prowadząc prace budowlane może zagospodarować nieczynny odcinek po wcześniejszym uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o.
b) Na terenie nieruchomości w odległości około 1,5 m od granicy z działką nr 16/16 przebiega ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej przy ulicy Mickiewicza 50A. W związku z czym przyszły właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do uregulowania stanu prawnego naruszonej granicy.
c) Działka w całości obszaru użytkowana, wykorzystywana jest jako przydomowy teren zielony i ogród przez okolicznych mieszkańców.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Nieruchomość znajduje się na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry” – nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MU, określonym jako obszary mieszkaniowousługowe; w obrębie obszaru można lokalizować:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, z towarzyszącą funkcją usługową,
b) budynki usługowe, produkcyjne oraz rzemieślnicze, handel,
c) budynki gospodarcze wraz z infrastrukturą komunikacyjną (garaże, parkingi),
d) tereny i obiekty sportowo-rekreacyjne,
e) budynki i obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty sakralne,
f) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,
g) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury.
Przyszły inwestor winien wystąpić z wnioskiem do Wydziału Architektury, Urbanistyki i Budownictwa tut. Urzędu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która określi możliwość zagospodarowania nieruchomości.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:
Nie dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

Ulica: 
Mickiewicza
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
822 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście