Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal użytkowy - garaż położony w budynku przy ul. Zachodniej 13

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy - garaż o powierzchni 15,47 m2 położony jest w wolnostojącym budynku gospodarczym. Lokal składający się z jednego pomieszczenia położony jest na poziomie parteru. Wjazd do garażu z podwórza. Udział w prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 154/3 o powierzchni 0.0960 ha – obręb Jelenia Góra III, AM-3 – wynosi 3,24%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00025869/8.

Przeznaczenie nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Transportowej w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Ulica: 
Zachodnia 13
58-500
Cena: 
8 100.00 pln
Cena m2: 
514.61 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
960 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
15.47 m2
Uwagi cena: 
Sczegółowe informacje pod nr: 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 5-5a położony w budynku przy ul. 1 Maja 65

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 5-5a położony w budynku przy ulicy 1 Maja 65 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 173,84 m2, składa się z pięciu pokoi, dwóch kuchni,  spiżarki, dwóch łazienek z wc i dwóch przedpokoi o powierzchni użytkowej wynoszącej 157,64 m2 oraz pomieszczeń przynależnych - czterech piwnic o powierzchni wynoszącej 16,20 m2. Lokal położony jest na III kondygnacji budynku. Działka nr 50/1 o powierzchni 0.0327 ha – obręb 28 NE, AM-36, KW nr JG1J/00035232/7. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 13,68%.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. 1 Maja 65 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Śródmieścia - części północnej w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MW,U - określonym jako zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług komercyjnych.

Ulica: 
1 Maja 65
58-500
Cena: 
191 000.00 pln
Cena m2: 
1 211.62 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
323 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
157.64 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 6 w Jeleniej Górze o powierzchni 36,20 m2 składa się z pokoju, i kuchni o powierzchni wynoszącej 22,40 m2 oraz pomieszczeń przynależnych w postaci strychu i piwnicy o powierzchni 13,80 m2. Lokal położony jest na III kondygnacji budynku. Działka nr 688 o powierzchni 0.0210 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-5, KW nr JG1J/00039745/4. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 7,75%.

Przeznaczenie nieruchomości:

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jelenia Góra nieruchomość przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MW - określonym jako tereny zabudowy wielorodzinnej.

Ulica: 
Powstańców Wielkopolskich 6
58-500
Cena: 
35 000.00 pln
Cena m2: 
1 562.50 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
210 m2
Termin przetargu: 
18. Październik 2018
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
22.40 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Poznańska 5, 6, 7, 8of - dz. nr 370/2, 371/2, 371/3,372/3,372/3 i 372/5

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Poznańska 5, 6, 7 i 8of. Nieruchomość znajduje się w granicach działek nr 370/2, 371/2, 371/3, 372/5 i 372/3 o łącznej powierzchni 0.1008 ha, AM 3, obręb Jelenia Góra 1, księga wieczysta nr JG1J/00076112/9.
W granicach działek nr 371/3, 371/2 i 370/2 zlokalizowane są:
- trzykondygnacyjny budynek mieszkalny nr 5, bez podpiwniczenia, w zabudowie półzwartej,
- trzykondygnacyjny budynek mieszkalny nr 6, któy wspólnie z budynkiem mieszkalnym nr 7 tworzy zabudowę bliźniaczą. Budynki nie posiadają podpiwniczenia i powiązane są ze sobą konstrukcyjnie (wspólna ściana),
- dwukondygnacyjny budynek gospodarczy nr 8of, bez podpiwniczenia, w zabudowie półzwartej,
- budynki gospodarcze zlokalizowane na zapleczu w granicach działki nr 371/3 oraz nietrwałe obiekty posadowione na zapleczu działki nr 371/2, które nie są ujawnione na mapie ewidencyjnej.

Nieruchomość przy ul. Poznańskiej ujęta jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz chroniona jest na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace obiektach podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.
Budynek nr 8of nie podlega ochronie.

Opis:
Nieruchomość położona jest w centrum miasta, wśród zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i usługowej.W bliskim sąsiedztwie targowisko miejskie FLORA, dyskont spożywczy BIEDRONKA. W odległości około 300 m usytuowany jest Plac Ratuszowy wyznaczony przez kamienice, pośrodku którego stoi ratusz z siedzibą Urzędu Miasta, dalej ciągi handlowe ulic Konopnickiej i 1-go Maja z dużą koncentracją punktów handlowo-usługowych, budynków użyteczności publicznej, kulturalnej i oświatowej. Nieruchomość posiada bardzo dobry dostęp do miejskiej komunikacji autobusowej.

Obciążenia:
- nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci telefonicznej,
- w granicach działki nr 370/2 znajduje się kanał,
- w dziale I księgi wieczystej nr JG1J/00076112/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 5,6,7,8,of wpisane jest uprawnieni polegające na bezterminowym i bezpłatnym prawie przechodu do zabudowań gospodarczych posadowionych na działce ne 371/3 na zapleczu budynku nr 5 przy ul. Poznańskiej,
- w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00076112/9 zamieszczony jest wpis dotyczący odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 374/11 od strony ul. Bolesława Chrobrego w pasie gruntu zaznaczonego kolorem pomarańczowym na załączniku do Zarządzenia nr 0050.1543.2013.VI PM JG z dnia 31.10.2013 r. na rzecz każdoczesanego właściciela lub użytkownika wieczystego działki nr 374/10. Opisane prawo nie obciąża nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 5,6,7,8of

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu śródmieścia w Jeleniej Górze część zachodnia opisane wyżej nieruchomości położone są na terenach oznaczonych symbolem 28.MW,U, dla których ustalono przeznaczenie podstawowe równorzędne – teren, na którym zlokalizowano: zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, to jest budynek wielorodzinny zawierający więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków, usługi komercyjne, usługi sektora publicznego.
Przeznaczenie uzupełniające: urządzenia towarzyszące, zieleń.

Termin zagospodarowania: 5 lat.

Sprzedaż prawa własności działek nr: 370/2, 371/2 i 371/3 oraz budynków na tych działkach posadowionych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Sprzedaż prawa własności działek nr: 372/3 i 372/5 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23% na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 i w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
Cena osiągnięta w przetargu zostanie rozliczona w stosunku 5,85% dla działek nr: 372/3 i 372/5 podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT i 94,15% dla działek nr: 370/2, 371/2 i 371/3 podlegających zwolnieniu z podatku VAT.

 

Ulica: 
Poznańska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 008 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 11.05.2018
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy ul. Matejki 10

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy ulicy Matejki 10 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 62,71 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki. Lokal położony jest na IV kondygnacji budynku. WC w częściach wspólnych budynku. Działka nr 46/8 o powierzchni 0.0258 ha – obręb 28 NE, AM-57, KW nr JG1J/00029001/4. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 8,87%.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Matejki 10 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem 22 MW,U - określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub/i usługowej.

Ulica: 
Matejki 10/8
58-500
Cena: 
68 000.00 pln
Cena m2: 
1 084.36 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
258 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
62.71 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwagi termin: 
sprzedany 24.08.2018
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 7a położony w budynku przy ul. Matejki 10

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 7a położony w budynku przy ulicy Matejki 10 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 35,02 m2, składa się z dwóch pokoi i kuchni. Lokal położony jest na IV kondygnacji budynku. WC znajduje się w częściach wspólnych budynku. Działka nr 46/8 o powierzchni 0.0258 ha – obręb 28 NE, AM-57, KW nr JG1J/00029001/4. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 4,95%.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Matejki 10 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem 22 MW,U - określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub/i usługowej.

Ulica: 
Matejki 10
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
258 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
35.02 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 6,6a położony w budynku przy ul. Klonowica 11

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 6,6a położony w budynku przy ulicy Klonowica 11 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 122,18 m2 składa się z pięciu pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki. Lokal położony jest na III kondygnacji budynku. Działka nr 79/2 o powierzchni 0.0360 ha – obręb 28 NE, AM-59, KW nr JG1J/00021081/2. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 12,63%.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Klonowica 11 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem 5 MW,U - określonym jako tereny zabudowy mieszkoniowej wielorodzinnej i usługowej.

Ulica: 
Klonowica 11/6,6a
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
360 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
122.18 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. Chrobrego 6

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ulicy Chrobrego 6 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 62,90 m2, składa się z pokoju, kuchni i łazienki z wc o powierzchni użytkowej wynoszącej 39,50 m2 oraz pomieszczeń przynależnych - piwnicy o powierzchni wynoszącej 23,40 m2. Lokal położony jest na II kondygnacji budynku. Działka nr 374/4 o powierzchni 0.0487 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-3, KW nr JG1J/00046603/9. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 18,17%.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Crhobrego 6 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Śródmieścia - część zachodnia w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem 28 MW,U - określonym jako tereny zabudowy mieszkoniowej wielorodzinnej i usługowej.

Ulica: 
Chrobrego 6/5
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
487 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
39.50 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Wolności 21

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ulicy Wolności 21 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 58,30 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. o powierzchni użytkowej wynoszącej 50,20 m2 oraz pomieszczeń przynależnych - piwnicy o powierzchni wynoszącej 8,10 m2. Lokal położony jest na III kondygnacji budynku. Działka nr 12/3 o powierzchni 0.0336 ha – obręb 28 NE, AM-57, KW nr JG1J/00026790/0. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 5,79%.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Wolności 21 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MW,U - określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Ulica: 
Wolności 21/6
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
336 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
50.20 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku nr 22 przy ul. Wolności 20-22

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ulicy Wolności 20-22 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 20,00 m2, składa się z pokoju / kuchni. Lokal położony jest na III kondygnacji budynku. Wc znajduje się w częściach wspólnych nieruchomości. Działka nr 475/1 o powierzchni 0.0474 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-4, KW nr JG1J/00033312/8. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 1,85%.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Wolności 20-22 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem 32 MW,U - określonym jako tereny zabudowy wielorodzinnej i/lub usługowej.

Ulica: 
Wolności 20-22/3
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
474 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
20.00 m2
Uwagi termin: 
sprzedany 14.09.2018
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście