Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Michała Drzymały / 9.2014

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 9.2014

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w-c w lokalu, pomieszczenie gospodarcze;

Powierzchnia mieszkalna: 49,50 m2

Powierzchnia użytkowa: 77,50 m2

Rodzaj ogrzewania: co etażowe na gaz;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym dobrym;

Zamiana na lokal: o mniejsze powierzchni użytkowej, o porównywalnym standardzie

Zadłużenie: brak 

 Oferta w trakcie aktualizacji.

Ulica: 
Michała Drzymały
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
4
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
4 piętro
Powierzchnia użytkowa: 
77.50 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Karola Miarki /2.2014

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 2.2014

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, w-c z kabiną prysznicową;

Powierzchnia mieszkalna: 38,50 m2

Powierzchnia użytkowa: 50,20 m2

Rodzaj ogrzewania: co etażowe na gaz;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym dobrym;

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL;  lokal mieszkalny o porównywalnej powierzchni użytkowej, zlokalizowany na Zabobrzu,  położony na parterze lub I piętrze, w przypadku windy piętro obojętne, z możliwością wykupu za 1%, DEKLARACJA SPŁATY ZADŁUŻENIA DO KWOTY 10.000 ZŁ;

 Oferta ważna do dnia 28 lutego 2018 r.

Ulica: 
Karola Miarki
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
0
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
0 parter
Powierzchnia użytkowa: 
50.20 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Piotra Skargi/ 51.2013

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 51.2013

Struktura lokalu: 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, wc na klatce schodowej;

Powierzchnia mieszkalna: 59,67 m2

Powierzchnia użytkowa: 80,71m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal umieszczony na wykazie lokali socjalnych; w stanie technicznym średnim, zachodzi koniecznośc wykonania remontu;

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny o mniejszej powierzchni użytkowej, 

 Oferta w trakcie aktualizacji.

Ulica: 
Piotra Skargi
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1piętro
Powierzchnia użytkowa: 
80.71 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Panieńska - działka nr 741/8

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Panieńskiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 741/8 o powierzchni 0.0027 ha, obręb Jelenia Góra 3, AM-10. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00044232/3.

Opis: nieruchomość położona w strefie pośredniej miasta, w obszarze wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej pomiędzy ulicą: Panieńska, Tkacką i Wolności. Działka przylega do nieruchomości zabudowanych obiektami garażowymi. Teren płaski o prostokątnym kształcie, przeznaczony do zabudowy jednym garażem. Nieruchomość obciążona przebiegiem linii telekomunikacyjnej. Na gruncie znajdują się niewielkie pryzmy gruntu. Na działce nr 741/9 przy granicy z działką nr 741/8 zlokalizowana jest skrzynka telekomunikacyjna. Dojazd do nieruchomości z ulicy Panieńskiej przez działkę nr 741/9. Prezydent Miasta Jeleniej Góry Zarządzeniem Nr 0050.1434.2013.VI z dnia 20 sierpnia 2013 roku wyraził zgodę na ustanowienie odpłatnej i nieograniczonej czasowo służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 741/9 - zgodnie z załącznikiem mapowym - na rzecz każdoczesnego właściciela tej działki. Opłata roczna za korzystanie ze służebności wynosi 38,50 zł plus podatek VAT.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry" nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: MW, określonym jako tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną; dopuszcza się usługi i inne obiekty, urządzenia i sieci towarzyszące funkcji mieszkaniowej oraz tereny zieleni urządzonej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Panieńska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
27 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Sprzedane - 23.11.2016 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Poznańska/73.2013

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 73.2013

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w-c w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 56,01 m2

Powierzchnia użytkowa: 90,90 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym średnim, zachodzi konieczność wykonaia remontu podłóg, stolarki drzwiowej, zapewnienia ogrzewania łazienki, wymiany bojlera elektrycznego, malowania ścian sufitów, stolarki okiennej i dzrwiowej;

Zadłużenie: wystepuje

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny o mniejszej powierzchni użytkowej;

 Oferta w trakcie aktualizacji.

Ulica: 
Poznańska
58-500
Zadłużenie: 
Zadłużone
Piętro Nr.: 
2
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
2 piętro
Powierzchnia użytkowa: 
90.90 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Plac Ratuszowy/34.2013

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 34.2013

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w-c w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 28,10 m2

Powierzchnia użytkowa: 43,50 m2

Rodzaj ogrzewania: centralne ogrzewanie z sieci;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym miernym, zachodzi konieczność wykonania remontu zewnętrznej stolarki drzwiowej, remoncie lub wymianie stolarki okiennej w pokojach, wymianie posadzek z płytek terakotowych;remoncie powłok malarskich ścian i sufitów;

Zadłużenie: występuje.

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny tańszy w eksploatacji, o porównywalnym metrażu;

 Oferta ważna do dnia 31 grudnia 2017r.

Ulica: 
Plac Ratuszowy
58-500
Zadłużenie: 
Zadłużone
Piętro Nr.: 
4
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
4 piętro poddasze
Powierzchnia użytkowa: 
43.50 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Wolności 107 - działka nr 197/5

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze, przy ul. Wolności 107, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 197/5, obręb 40, AM-2 o powierzchni 0.0934 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00050396/5.

Opis: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w strefie pośredniej miasta na terenie zabudowanym budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, usług publicznych, oświatowych, itp. Teren o czworokątnym kształcie i płaskim ukształtowaniu powierzchni, porośnięty samosiewami krzewów oraz pojedynczymi drzewami. Do nieruchomości doprowadzone jest przyłącze wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami. Z uwagi na upływ czasu od momentu wybudowania tych urządzeń, uruchomienie i rozpoczęcie eksploatacji przyłączy wymaga przeprowadzenia czynności o charakterze techniczno-porządkowym.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagosodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN/U,ZP4 - tereny zabudowy usługowej mieszkaniowej jednorodzinnej. Przeznaczeniem uzupełniającym są tereny zabudowy usługowej, tereny zieleni urządzonej oraz tereny infrastruktury technicznej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

Ulica: 
Wolności
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
934 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 03.03.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Wolności - działki nr 826/2, 827, 828/2 i 834/2

Dzielnica:

Nieruchomośc gruntowa niezabudowana położona w Jeleniej Górze w rejonie ulicy Wolności, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 826/2, 827, 828/2 i 834/2, obreb Jelenia Góra 3, AM-11 o łącznej powierzchni 2.2848 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00093354/2.

Opis: nieruchomość gruntowa położona w strefie pośredniej miasta, pomiędzy ulicą Wolności a ulicą Nadbrzeżną, w sąsiedztwie rzeki Kamienna. Nieruchomość zlokalizowana w obszarze rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, w pobliżu Urzędu Skarbowego i jednostek usługowych. Teren nieużytkowany, na większości obszaru o płaskiej powierzchni, porośnięty samosiewami krzewów.

Obciążenia: nieruchomość obciążona przebiegiem napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia z dwoma słupami energetycznymi, siecią ciepłowniczą i wodociągową oraz rowem. Aktem notarialnym Rep. A nr 2581/2013 w dniu 25 września 2013 roku ustanowiona została na prawie własności działki nr 282/2 i 834/2 na rzecz ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu polegająca na: a) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją, poprzez swobodny dostęp do sieci ciepłowniczej w pasie gruntu wzdłuż osi sieci, zlokalizowanego na obciążonych tą służebnością działkach gruntu, z zastrzeżeniem, iż osoba uprawniona do korzystania z przedmiotowej nieruchomości zobowiązana jest w przypadku wejścia na ww. grunty do przywrócenia ich stanu poprzedniego oraz do wypłaty odszkodowania za ewentualne straty poniesione przez właściciela, b) znoszeniu na ww. nieruchomości obciążenia sieciami ciepłowniczymi DN350/500 i DN100/200. Na działce nr 826/2 ustanowiona zostanie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze odpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu, urządzeń przesyłowych wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren niezbędnym przejściem, przy czym warunki wejścia na nieruchomość właściciel sieci będzie każdorazowo uzgadniał z właścicielem nieruchomości obciążonej, c) ograniczeniu uprawnień właściciela poprzez zakaz wznoszenia budynków, budowli i ogrodzeń, dokonywania trwałych nasadzeń w miejscu posadowienia rurociągu oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, prowadzenia prac ziemnych zmieniajacych istotne ukształtowanie terenu w rejonie przebiegu rurociągów, prowadzenia działań mogących negatywnie wpływać na stan techniczny i sposób działania urzadzeń przesyłowych.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z "Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Centralnej w Jeleniej Górze" nieruchomośc położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: UC.1, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy usługowej wielkopowierzchnowych obiektów handlowych.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.

 

Ulica: 
Wolności
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
22 848 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Uwzględnij

Wyczółkowskiego Leona/39.2013

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 39.2013

Struktura lokalu: pokój, pokój  z aneksem kuchennym,przedpkój, łazienka z w-c w lokalu oraz pomieszczenie gospodarcze;

Powierzchnia mieszkalna: 31,12 m2

Powierzchnia użytkowa: 43,84 m2

Rodzaj ogrzewania: centralne ogrzewanie z sieci;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal socjalny w stanie technicznym dobrym, ciepła woda użytkowa z sieci;

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL; lokal mieszkalny składający się z dwóch lub trzech pokoi, kuchnia i łazienka w lokalu, centralne ogrzewanie i ciepła woda z sieci; położony na niższej kondygnacji;  deklaracja spłaty zadłużenia do 10.000 zł

 Oferta ważna do dnia 30 września 2017r.

Ulica: 
Wyczółkowskiego Leona
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
4
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
4 piętro
Powierzchnia użytkowa: 
43.84 m2
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Grunwaldzka 2

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa zabudowana wolnostojącym budynkiem niemieszkalnym o dwóch kondygnacjach nadziemnych oraz dobudowanymi do budynku głównego czterema budynkami niemieszkalnymi, położona w Jeleniej Górze przy ul. Grunwaldzkiej 2, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 15/5 i 15/7 o łącznej powierzchni 0.1820 ha, obręb 28 NE, AM-7. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00047467/0.

 

Nieruchomość położona w strefie śródmiejskiej miasta, w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej i al. Jana Pawła II, które są głównymi ciągami komunikacyjnymi Jeleniej Góry, ulicami wylotowymi w kierunku Wrocławia oraz Zgorzelca i Szklarskiej Poręby. W najbliższym otoczeniu znajdują się obiekty handlowe i usługowe (LIDL, TESCO, CASTORAMA, MATEX), stacje benzynowe, budynek restauracji McDonald's, a także siedziba KRUS-u.

 

Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 2 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków miasta, co skutkuje tym, że wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu zgodnie z ustawą Prawo budowlane wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zalecenia konserwatorskie: zachować bryłę i układ budynku głównego i dawnej sali widowiskowej. W budynku głównym zachowaniu podlega: forma dwuspadowego dachu, ceramiczne pokrycie dachówką karpiówką, płytki ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem, wykonane w tynku szerokie profilowane gzymsowe podziały elewacji oraz szerokie profilowane opaski otworów okiennych i drzwiowych, podziały stolarki okiennej. W budynku sali widowiskowej zachowaniu podlega wydłużona bryła budynku, forma dachu płaskiego, w elewacji kompozycja i wystrój z wejściem głównym zaakcentowanym portalem nad nim trójkątny naczółek wsparty na lizenach, otwory okienne prostokątne w profilowanych, zamkniętych półkoliście obramieniach, zachować podziały stolarki okiennej, zachować charakter i układ przestrzenny wnętrza.

 

Obciążenia: w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00047467/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych dla przedmiotowej nieruchomości wpisana jest odpłatna służebność gruntowa drogi koniecznej polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 15/3 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 15/1 objętej księgą wieczystą nr 38971; odpłatna i bezterminowa służebność gruntowa polegająca na prawie korzystania z działek o numerach 15/2, 15/3 położonych przy ul. Grunwaldziej 2 w Jeleniej Górze (powierzchnia gruntu obciążonego służebnością w oznaczonym do korzystania zakresie wynosi 0.1232 ha) w zakresie niezbędnym do: budowy rurociągu DN 1000 wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej, znoszenia istnienia na nieruchomości obciążonej opisanych urządzeń wraz z prawem przechodu, przejazdu i dostępu w zakresie eksploatacji, konserwacji, remontów i modernizacji rurociągu i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z fragmentem mapy ewidencyjnej załączonym do zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 11.11.2011 r. nr 0050.458.2011.VI w sprawie ustanowienia służebności gruntowej. Ponadto nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci telefonicznej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i gazowej. W związku z tym, iż działka nr 15/7 obciążona jest przebiegiem sieci ciepłowniczej na nieruchomości zostanie ustanowiona nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu, polegająca na prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją, poprzez swobodny dostęp do sieci ciepłowniczej w pasie gruntu wzdłuż osi sieci zlokalizowanym na obciążonej tą służebnością działce gruntu nr 15/7, położonej przy ul. Grunwaldzkiej 2, z zastrzeżeniem, iż korzystający ze służebności każdorazowo przywróci stan poprzedni.

Nieruchomość objęta umową dzierżawy zawartą na czas określony i obowiązuje do dnia 30.06.2022 r. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej. W związku z powyższym nabywca nieruchomości z chwilą zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, przejmie prawa i obowiązki wynikające z wyżej powołanej umowy dzierżawy.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem UP, określonym jako tereny bez nowego mieszkalnictwa, na których preferuje się drobne funkcje produkcyjne i usługi nie kolidujące z funkcjami produkcyjnymi. Nowa zabudowa powinna harmonizować z regionalnymi tradycjami architektonicznymi. Zgodnie z zapisami "Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bóbr" nieruchomość przy ul. Grunwaldzkiej 2 położona jest na obszarze wymagającym ochrony przed zalaniem. W dniu 28 maja 2013 roku Rada Miejska Jeleniej Góry podjęła Uchwałę Nr 385.XXXVIII.2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż rzeki Bóbr i kanału Młynówka w rejonie ulicy Jana Pawła II w Jeleniej Górze. Nieruchomość przy ul. Grunwaldzkiej 2 znajduje się w granicach obszaru objętego tym planem.

Ulica: 
ul. Grunwaldzka 2
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 820 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 13.07.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście