Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy ul. Osiedle Robotnicze 21

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy ulicy Osiedle Robotnicze 21 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 69,62 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni i przedpokoju o powierzchni użytkowej wynoszącej 55,58 m2 oraz pomieszczeń przynależnych - wc i piwnicy o powierzchni wynoszącej 14,04 m2. Lokal położony jest na IV kondygnacji budynku. Działka nr 22 o powierzchni 0.0429 ha – obręb Jelenia Góra I, AM-1, KW nr JG1J/00045538/5. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 12,05 %.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Osiedle Robotnicze 21  znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż rzeki Bóbr i kanału Młynówka w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem 6 MW - określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Ulica: 
Osiedle Robotnicze 21/1
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
429 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
55.58 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2, 2a położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 7

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2,2a położony w budynku przy al. Wojska Polskiego 7 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 211,12 m2, składa się z czterech pokoi, dwóch kuchni, dwóch przedpokoi, łazienki z w.c., łazienki, werandy i w.c o łącznej powierzchni 183,73 m2 oraz 4 piwnic i pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni 27,39 m2. Lokal położony jest na I piętrze budynku. Działka nr 365/1 o powierzchni 0.0875 ha – obręb 33, AM-1, KW nr JG1J/00043675/3. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 39,51%.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW – tereny, na których preferuje się zabudowę wielorodzinną.

 

Ulica: 
Wojska Polskiego 7
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
183.73 m2
Uwagi cena: 
sprzedane 05.07.2018
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy ulicy Zamenhofa 5

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy ul. Ludwika Zamenhofa 5 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 34,86 m2. Lokal usytuowany jest na IV kondygnacji nadziemnej budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 27,98 m2 oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy o powierzchni 6,88 m2. W.c. na klatce schodowej w częściach wspólnych nieruchomości. Działka nr 50/5 o powierzchni 0.0355 ha – obręb 28NE, AM-57, KW nr JG1J/00027234/2 Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 13,58%.

Budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr A/5044/657/J decyzją z dnia 04.09.1980 r. i podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustwy z dnia 23 lipca 2003 r. Ochronie zabytków i opiece nad zabytków(tj. Dz.U.2014.1446 ze zm.). W świetle obowiązujących przepisów art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%, tj. cena sprzedaży lokalu oraz cena sprzedaży gruntu , uzyskane w drodze przetargu podlegają obniżeniu o 50 %.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Zamenhofa 5 znajduje się na terenie, dla którego obowiązują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 24MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

Ulica: 
Zamenhofa
58-500
Cena: 
52 000.00 pln
Cena m2: 
1 858.47 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Termin przetargu: 
27. Wrzesień 2018
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
34.86 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 48

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 48 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 242,13 m2, składa się sześciu pokoi, trzech przedpokoi, czterech kuchni, dwóch spiżarek i w.c. Lokal położony jest na IV kondygnacji nadziemnej budynku. Działka nr 52/5 o powierzchni 0.0308 ha – obręb 28NE, AM-57 KW nr JG1J/00029419/7. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 22,45%.

Budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr A/5048/1294/J decyzją z dnia 22.04.1997 r. i podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustwy z dnia 23 lipca 2003 r. Ochronie zabytków i opiece nad zabytków(tj. Dz.U.2014.1446 ze zm.). W świetle obowiązujących przepisów art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%, tj. cena sprzedaży lokalu oraz cena sprzedaży gruntu , uzyskane w drodze przetargu podlegają obniżeniu o 50 %.

Przeznaczenie nieruchomości:
W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze, nieruchomość przy alei Wojska Polskiego 50 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 24MW,U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej.

 

 

 

Ulica: 
Wojska Polskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
242.13 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

1 Maja 10.2018

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 10.2018

Struktura lokalu: pokój, kuchnia, przedpokój, wc w lokalu.

Powierzchnia mieszkalna: 15,66 m2

Powierzchnia użytkowa: 32,53 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym dostatecznym, wymaga robót remontowych;

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny o większej powierzchni użytkowej, składający się z 2 pokoi, z łazienką w lokalu, z ogrzewaniem miejskim lub gazowym ( ostatecznie moga być piece);

 Oferta wazna do dnia 31.03.2019 r.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
2
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
2 piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Lipowej 7

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Lipowej 7 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 49,90m2, składa się z dwóch pokoi i kuchni o łącznej powierzchni użytkowej 40,74 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. w.c. i pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 9,16 m2 Lokal położony jest na II kondygnacji naadziemnej budynku.
Działka 758 o powierzchni 0.0718 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-6, KW nr JG1J/00052865/8. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 22,56%.
Grunt oddany w użytkowanie wieczyste do dani 29.01.2106 roku.

Budynek przy ul. Lipowej 7 ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz chroniony jest na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Lipowej 7 znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jeleniej Góry”, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW - określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

 

 

Ulica: 
Lipowa
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
40.74 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 05.04.2018
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Kilińskiego 8 - dz. nr 36/7

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Kilińskiego 8 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o bryle na podstawie litery L. Budynek ten składa się z trzech murowanych części. Część główna budynku posiada trzy kondygnacje nadziemne, a przybudówki odpowiednio dwie i jedną kondygnację nadziemną. Nieruchomość znajduje się w granicach działki nr 36/7 o powierzchni 0.0239 ha, obręb 28NE, AM-36, księga wieczysta nr JG1J/00093327/4.
Grunt stanowi własność Skarbu Państwa i oddany jest w użytkowanie wieczyste Gminie Jelenia Góra na okres do dnia 05.12.2089 roku.

Budynek przy ul. Jana Kilińskiego 8 położony w granicach działki nr 36/7, w granicach murów obwodowych, jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/5890 decyzją z dnia 26.09.2013 r., który podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187). Wszystkie prace budowlane wymagające zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę, prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne oraz prowadzenie innych prac przy zabytku, zmiana funkcji, podziały, wymiana stolarki okiennej, prace przy zabytkowym wystroju i wyposażenia, montaż reklam i instalacji wymagają uzyskania decyzji – pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W świetle obowiązujących przepisów art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%. W omawianej sytuacji cena sprzedaży budynków oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu pod tymi budynkami, uzyskane w drodze przetargu podlegać będą obniżeniu o 50%.

Opis:
Nieruchomość przy ul. Jana Kilińskiego 8 położona jest w strefie centralnej miasta, wśród zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i usługowej, w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania ulic: Górnej, Pijarskiej i Jana Kilińskiego. Ulica Górna jest ulicą boczną ulicy 1 Maja, stanowiącej główny trakt handlowo-usługowy miasta wyłączony z ruchu pojazdów samochodowych (z wyjątkiem zaopatrzenia i dostaw towarów). Dobry dostęp do komunikacji miejskiej. Działka nr 36/7 od strony drogi publicznej ulicy Kilińskiego ogrodzona jest metalową siatką na podmurówce, w części zaś dostęp do nieruchomości ogranicza wysoki mur. Ogrodzenie to nie przebiega po prawnych granicach nieruchomości i zlokalizowane jest na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa (będącym w użytkowaniu wieczystym Gminy Jelenia Góra) oznaczonym geodezyjnie jako działka nr 36/6, posiadającym użytek dr. W przypadku chęci korzystania z terenu działki nr 36/6, nabywca uzgodni warunki użytkowania tego gruntu z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.

Obciążenia:
Przez teren nieruchomości przebiega sieć kanalizacyjna z kanałem, gazowa i wodna.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia – część północna w Jeleniej Górze uchwalonym Uchwałą nr 156.XIX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 listopada 2011 roku i położona na obszarze oznaczonym symbolem 28.MW,U dla którego jak przeznaczenie podstawowe równorzędne ustalono - teren, na którym zlokalizowano:

a) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, to jest budynek wielorodzinny zawierający więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków,
b) usługi komercyjne, to jest obiekty wolnostojące lub lokale będące częścią innego budynku, przeznaczone do wykonywania funkcji biurowych, kultury, rozrywki, oświaty, zdrowia, rekreacji i sportu, bankowości, handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży poniżej 2000m2, gastronomii oraz turystyki i hotelarstwa lub innych służących obsłudze ludności, za wyjątkiem handlu hurtowego i rzemiosła produkcyjnego,
c) usługi sektora publicznego.
Na terenie 28.MW,U obowiązują ustalenia dotyczące strefy ochrony krajobrazu kulturowego, ustalenia dotyczące strefy ścisłej ochrony archeologicznej oraz zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
Jako przeznaczenie uzupełniające:
a) parkingi,
b) wbudowane urządzenia towarzyszące,
c) zieleń.
Ponadto w dniu 24 listopada 2015 r. Rada Miejska Jeleniej Góry podjęła Uchwałę nr 140.XVIII.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Jana Kilińskiego w Jeleniej Górze. Nieruchomość przy ul. Jana Kilińskiego 8 położona jest w granicach obszaru objętego wyżej powołanym planem.

Termin zagospodarowania:
5 lat.

 

 

 

Ulica: 
Kilińskiego
58-500
Cena: 
150 000.00 pln
Cena m2: 
627.62 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
239 m2
Termin przetargu: 
12. Październik 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Sprzedaż budynków oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, 10a, art. 29a ust. 8 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Kilińskiego 6 - dz. nr 35/2 i 35/5

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa położona w Jeleniej Górze przy ul. Kilińskiego 6 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, częściowo podpiwniczony, posiadający trzy kondygnacje nadziemne (w tym nieużytkowe poddasze) oraz dobudowane do niego dwa budynki niemieszkalne (o jednej i dwóch kondygnacjach nadziemnych). Nieruchomość znajduje się w granicach działek nr 35/2 i 35/5 o łącznej powierzchni 0.0378 ha, obręb 28NE, AM-36, księga wieczysta nr JG1J/00093328/1.
Grunt stanowi własność Skarbu Państwa i oddany jest w użytkowanie wieczyste Gminie Jelenia Góra na okres do dnia 05.12.2089 roku.

Budynek przy ul. Jana Kilińskiego 6 wraz z oficyną położony w granicach działek nr 35/2 i 35/5, w granicach murów obwodowych, jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/5889 decyzją z dnia 26.09.2013 r., który podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187). Wszystkie prace budowlane wymagające zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę, prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne oraz prowadzenie innych prac przy zabytku, zmiana funkcji, podziały, wymiana stolarki okiennej, prace przy zabytkowym wystroju i wyposażenia, montaż reklam i instalacji wymagają uzyskania decyzji - pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W świetle obowiązujących przepisów art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%. W omawianej sytuacji cena sprzedaży budynków oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu pod tymi budynkami, uzyskane w drodze przetargu podlegać będą obniżeniu o 50%.

Opis:
Nieruchomość przy ul. Jana Kilińskiego 6 położona jest w strefie centralnej miasta, wśród zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i usługowej, w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania ulic: Górnej, Pijarskiej i Jana Kilińskiego. Ulica Górna jest ulicą boczną ulicy 1 Maja, stanowiącej główny trakt handlowo-usługowy miasta wyłączony z ruchu pojazdów samochodowych (z wyjątkiem zaopatrzenia i dostaw towarów). Dobry dostęp do komunikacji miejskiej. Działka nr 35/5 od strony drogi publicznej ulicy Kilińskiego ogrodzona jest w części metalową siatką na podmurówce. Ogrodzenie to nie przebiega po prawnych granicach nieruchomości i zlokalizowane jest na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa (będącym w użytkowaniu wieczystym Gminy Jelenia Góra) oznaczonym geodezyjnie jako działka nr 35/7, posiadającym użytek dr. W przypadku chęci korzystania z terenu działki nr 35/7, nabywca uzgodni warunki użytkowania tego gruntu z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.

Obciążenia:
Przez teren nieruchomości przebiega sieć kanalizacyjna ze studzienką.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia – część północna w Jeleniej Górze uchwalonym Uchwałą nr 156.XIX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 listopada 2011 roku i położona na obszarze oznaczonym symbolem 32.MW,U dla którego jak przeznaczenie podstawowe równorzędne ustalono - teren, na którym zlokalizowano:
a) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, to jest budynek wielorodzinny zawierający więcej niż dwa mieszkania lub zespół takich budynków,
b) usługi komercyjne, to jest obiekty wolnostojące lub lokale będące częścią innego budynku, przeznaczone do wykonywania funkcji biurowych, kultury, rozrywki, oświaty, zdrowia, rekreacji i sportu, bankowości, handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży poniżej 2000m2, gastronomii oraz turystyki i hotelarstwa lub innych służących obsłudze ludności, za wyjątkiem handlu hurtowego i rzemiosła produkcyjnego,
c) usługi sektora publicznego.
Na terenie 32.MW,U obowiązują ustalenia dotyczące strefy ochrony krajobrazu kulturowego, ustalenia dotyczące strefy ścisłej ochrony archeologicznej oraz zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
Jako przeznaczenie uzupełniające:
a) parkingi, b) wbudowane urządzenia towarzyszące, c) zieleń.
Ponadto w dniu 24 listopada 2015 r. Rada Miejska Jeleniej Góry podjęła Uchwałę nr 140.XVIII.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Jana Kilińskiego w Jeleniej Górze. Nieruchomość przy ul. Jana Kilińskiego 6 położona jest w granicach obszaru objętego wyżej powołanym planem.

Termin zagospodarowania:
5 lat.

 

 

 

Ulica: 
Kilińskiego
58-500
Cena: 
250 000.00 pln
Cena m2: 
661.38 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
378 m2
Termin przetargu: 
21. Wrzesień 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do zapłaty 54% z ceny uzyskanej w przetargu - sprzedaż budynków oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ulicy Groszowej 29

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Groszowej 29 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 11,64 m2, składa się z jednego pokoju. W.c. lokalu znajduje się na klatce schodowej w częściach wspólnych budynku. Lokal położony jest na II piętrze budynku. Działka nr 845 o powierzchni 0.0151 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-4, KW nr JG1J/00066129/8. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 4,06%.

Budynek ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz chroniony na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji , pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ (administracji – budopwlanej) w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Przeznaczenie nieruchomości:
W miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomość przy ul. Groszowej 29 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 36MW/U dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej.

 

Ulica: 
Groszowa
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
11.64 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 25.04.2018
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 1a położony w budynku przy ulicy Wzgórze Grota Roweckiego 13

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 1A położony w budynku przy ulicy Wzgórze Grota Roweckiego 13 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 41,30 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z w.c., pom. gosp. i przedpokoju. Lokal położony jest na przyziemiu budynku. Działka nr 248/7 o powierzchni 0.0253 ha – obręb 33, AM-6, KW nr JG1J/00034697/7. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 5,25%.

Budynek przy ul. Wzgórze Grota Roweckiego 13 nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Wzgórze Grota Roweckiego 13 znajduje się na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jeleniej Góry określono teren przedmiotowej nieruchomości symbolem MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Ulica: 
Wzgórze Grota Roweckiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
41.30 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście