Śródmieście

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal użytkowy nr III położony w budynku przy ul.Bankowej 36of

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy nr III położony w nieruchomości przy Pl. Niepodległości nr 5, ul. Długiej 14 i ul. Bankowej 36of w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 19,20 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku Składa się z pomieszczenia użytkowego, korytaza i w.c. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działki nr 63/44 i 63/45 o łącznej powierzchni 0.0515 ha – obręb 28NE, AM-58 – wynosi 2,63%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00062283/7.

Przeznaczenie nieruchomości:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 13.MW.U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

 

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
19.20 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Osiedle Robotnicze - działka nr 78/1

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 78/1 o powierzchni 0.1982 ha, obręb Jelenia Góra 1, AM-1, księga wieczysta JG1J/00082816/9.

 

Opis:

Nieruchomość położona jest na terenie śródmieścia Jeleniej Góry, przy skrzyżowaniu ulic miejskich (ul. Mostowej i ul. Osiedle Robotnicze) o dużym natężeniu ruchu samochodowego, w sąsiedztwie istniejącej i powstającej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej a także usługowej. Działka graniczy z ciągiem pieszo - rowerowym biegnącym wzdłuż kanału Młynówka. Teren ogólnodostępny, o płaskiej powierzchni, na całości obszaru stanowiący zieleń miejską, częściowo zadrzewiony.

Nieruchomość z pełnym dostępem do infrastruktury technicznej.

 

Obciążenia:

a) działka nr 78/1 obciążona jest centralnie przebiegiem sieci ciepłowniczej, w związku z powyższym w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00082816/9 prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości ujawniona jest nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania z nieruchomości w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją sieci ciepłowniczej na rzecz właściciela sieci - ECO Jelenia Góra Spółki z o.o. (nr wpisu 3);

b) w dziale III księgi wieczystej nr JG1J/00082816/9 prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości ujawniona jest nieodpłatna i nieograniczona czasowo służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania z nieruchomości w zakresie związanym z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją sieci ciepłowniczej na rzecz właściciela sieci - ECO Jelenia Góra Spółki z o.o. (nr wpisu 4), obciążenie to nie dotyczy działki nr 78/1 a przedmiotem wykonywania są działki nr 189/1 przy ul. Podwale i nr 207/2 przy ul. Jasnej;

c) działka nr 78/1 obciążona jest przebiegiem sieci wodnej i energetycznej.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Zgodnie zmiejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Śródmieścia – część północna w Jeleniej Górze(uchwalonego uchwałą nr 156.XIX.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 listopada 2011 roku) działka nr 78/1 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 79.ZP/Kp,Kr, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono teren, na którym zlokalizowano zaplanowane i urządzone zespoły zieleni, w ramach których przeważa obszarowo zieleń wysoka; jako przeznaczenie uzupełniające ustalono: ścieżki rowerowe i piesze, place zabaw dla dzieci lub terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne, wody powierzchniowe, parkingi terenowe, małe obiekty usługowe lub higieniczno - sanitarne o pow. użytkowej do 30 m2; na terenie 79.ZP/Kp,Kr – dojazd do terenu 25.MW,U od ulicy KD/L.1 (ul. Pijarskiej)

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nie ustala się.

 

Ulica: 
Osiedle Robotnicze
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
290 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 19.01.2018 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Groszowa 31.2017

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 31.2017

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc w lokalu;

Powierzchnia mieszkalna: 32,93 m2

Powierzchnia użytkowa: 47,55 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal socjalny w stanie technicznym dobrym, 

Zadłużenie: nie występuje

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal socjalny o większej powierzchni użytkowej, składający się z 3 pokoi, z łazienką w lokalu

 Oferta ważna do dnia 30 listopada 2018 roku.

Ulica: 
Groszowa
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy Placu Ratuszowym 47

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy Placu Ratuszowym 47 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 39,50 m2. Lokal usytuowany jest na II piętrze budynku. Składa się z następujących pomieszczeń: dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z w.c. Działka nr 49/17 i nr 49/30 o łącznej powierzchni 0.0502 ha – obręb 28NE, AM-58, KW nr JG1J/00033652/3.
Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 4,09%.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy Placu Ratuszowym 47 znajduje się na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 10 MW,U, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług.

 

Ulica: 
Plac Ratuszowy 47
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
39.50 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 22.02.2018 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Droga Mleczna 2

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Droga Mleczna 2 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 48,10 m2, składa się z dwóh pokoi kuchni i przedpokoju.. W.c. znajduje się w przedpokoju. Lokal położony I piętrze budynku. Działka nr 229/2 o powierzchni 0.0122 ha – obręb Jelenia Góra 1, AM-2, KW nr JG1J/00056118/5. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 33,33%.

Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Droga Mleczna 2 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 8 MN,U - określonym jako tereny dla, których przeznaczenie podstawowe to tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

Ulica: 
Droga Mleczna 2
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
48.10 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 14.12.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Jasna 25.2017

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 25.2017

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka  z wc w lokalu,

Powierzchnia mieszkalna: 26,50 m2

Powierzchnia użytkowa: 45,80 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym dobrym, wymaga drobnych robót remontowych;

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny o większej powierzchni użytkowej,  z łazienką w lokalu, z centralnym ogrzewaniem;

 oferta ważna do dnia 31.08.2018

 

Informacje na temat zamiany mieszkań

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki 

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
piętro 1
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Głowackiego 30.2017

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

 

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 30.2017

Struktura lokalu: 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc w lokalu,

Powierzchnia mieszkalna: 20 m2

Powierzchnia użytkowa: 32,80 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym dobrym, wymaga drobnych robót remontowych;

Zadłużenie:brak

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny o większej powierzchni użytkowej, składający się z 2 pokoi, z łazienką w lokalu, z centralnym ogrzewaniem; w pobliżu ulicy Bartosza Głowackiego.

 Oferta ważna do dnia 31.08.2018

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
4
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
czwarte
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Urocza 24.2017

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

 

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 24.2017

Struktura lokalu: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc w lokalu.

Powierzchnia mieszkalna: 23,30 m2

Powierzchnia użytkowa:  39,60 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym zadawalajacym, wymaga drobnych robót remontowych;

Zadłużenie: występuje

 

ZAMIANA NA LOKAL; Lokal mieszkalny o większej powierzchni użytkowej, składający się z 3-4 pokoi, z łazienką w lokalu; Deklarowana spłata zadłużenia do 1500 zł.

 Oferta ważna do dnia 31.08.2018

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Mickiewicza 9, 11, 11A - dz. nr 19/8

Dzielnica:

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 9, 11, 11A. Nieruchomość znajduje się w granicach działki nr 19/8 o powierzchni 0.3197 ha, obręb 28NE, AM-57, księga wieczysta nr JG1J/00079134/0.

W granicach działki zlokalizowane są:

- dwukondygnacyjny budynek niemieszkalny nr 9 bezpodpiwniczenia, w zabudowie półzwartej,

- dwukondygnacyjny budynek mieszkalny nr 11 wraz z przybudówką, bez podpiwniczenia, w zabudowie półzwartej,

- jednokondygnacyjny budynk mieszkalny nr 11a, częściowo podpiwniczony,

- cztery budynki niemieszkalne (o funkcji garażowej i gospodarczej),

- inne nietrwałe obiekty posadowione w granicach działki nr 19/8, które nie są ujawnione na mapue ewidencji gruntów i bdynków.

Stan techniczny budynków posadowionych w granicach wyżej opisanej działki jest bardzo zły. Obiekty wykazują rozległe zniszczenia, również elementów konstrukcyjnych tj. ściany, stropy, schody i dachy.

 

Nieruchomość położona jest na obszarze układu urbanistycznego południowego przedmieścia Jeleniej Góry wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5836 decyzją z dnia 06.07.2012r.

 

Opis:

Nieruchomość położona jest w centrum miasta, wśród zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i usługowej. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa: Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz Aresztu Śledczego. W odległości około 100 m znajduje się dyskont spożywczy BIEDRONKA, natomiast w odległości około 500 m usytuowany jest Plac Ratuszowy wyznaczony przez kamienice, pośrodku którego stoi ratusz z siedzibą Urzędu Miasta, dalej ciągi handlowe ulic Konopnickiej i 1-go Maja z dużą koncentracją punktów handlowo-usługowych, budynków użyteczności publicznej, kulturalnej i oświatowej. Nieruchomość posiada bardzo dobry dostęp do miejskiej komunikacji autobusowej.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywa się z drogi publicznej Adama Mickiewicza, a następnie przez działkę nr 20/12, stanowiącą własność Gminy Jelenia Góra, zlokalizowaną pomiędzy budynkami nr: 7 i 13 przy ul. Mickiewicza.

 

Obciążenia:

- nieruchomość obciążona jest przebiegiem sieci gazowej, wodnej, energetycznej niskiego i wysokiego napięcia, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z kanałami, telefonicznej ze studzienkami. Od strony północnej nieruchomości urządzone jest ogrodzenie, które w części nie przebiega po prawnych granicach działki,

- od strony południowej, na działce nr 19/8 urządzone jest ogrodzenie – częściowo z płyt betonowych, częściowo z metalowej siatki, które wygradza część nieruchomości zagospodarowaną przez mieszkańców sąsiednich budynków jako ogródki przydomowe wraz z urządzeniami, takimi jak: drewniane szopy i altany, dodatkowe ogrodzenia z metalowej siatki na stalowych słupkach. W tej części nieruchomości znajdują się również nasadzenia drzew i krzewów owocowych,

- obsługa komunikacyjna sąsiedniej nieruchomości, stanowiącej obecnie własność Gminy, położonej w granicach działki nr 19/7 przy ul. Adama Mickiewicza 9a odbywa się przez działkę nr 19/8, nabywca nieruchomości przy ul. Mickiewicza 9, 11, 11a ustanowi nieodpłatną i nieograniczoną czasowo służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu – w oznaczonym na mapie zakresie – na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 19/7,

- jeden z obiektów niemieszkalnych (numer ewidencyjny budynku 547g) usytuowany jest częściowo poza granicami nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu, a mianowicie w granicach działki nr 21 przy ul. Adama Mickiewicza 15. W związku z tym wszelkie czynności związane z rozbiórką przedmiotowego obiektu – w tym wejście na grunt stanowiący działkę nr 21 – nabywca winien uzgadniać z posiadaczem nieruchomości przy ul. Adama Mickiewicza 15.

- budynku niemieszkalnym (numer ewidencyjny budynku 546i) znajduje się garaż, który objęty jest umową najmu zawartą na czas nieokreślony od dnia 01.01.1994 r. z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Jeleniej Górze. Nabywca przejmie prawa i obowiązki wynikające z wyżej powołanej umowy obciążającej garaż zlokalizowany w tym budynku.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego w Jeleniej Górze uchwalonym Uchwałą Nr 224.XXXI.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 6 września 2016 r. i położona na terenie oznaczonym symbolem 1MW,U,ZP,KS dla którego jak przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i/lub usługowej i/lub tereny zieleni urządzonej i/lub tereny obsługi komunikacji. Przeznaczeniem uzupełniającym jest zieleń i urządzenia towarzyszące.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Przedmieścia Południowego ustala strefę obserwacji archeologicznej „OW”, tożsamą z granicą obszaru objętego tym planem.

 

Termin zagospodarowania: 5 lat.

 

 

 

 

Ulica: 
Mickiewicza
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
3 197 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy nr U1 położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 47

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy nr U1 położony w budynku przy alei Wojska Polskiego 47 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni 30,10 m2. Lokal usytuowany jest na parterze budynku Składa się z dwóch pomieszczeń użytkowych i w.c. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 261/1 o powierzchni 0.0299 ha – obręb 33, AM-6 – wynosi 5,44%. Dla nieruchomości wyżej oznaczonej Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi Księgę Wieczystą nr JG1J/00026302/3.

Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków oraz położony na obszarze układów urbanistycznych wpisanych do rejestru zabytków. Przed realizacją inwestycji polegającej na zmianach zewnętrznych w obiekcie oraz w jego pobliżu należy uzyskać decyzję - pozwolenie Delegatury Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Gorze WOSOZ w Jeleniej Górze ( art. 36, ust.1, pkt. 1 lub 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U 2014 poz. 1446 ze zm.).

Przeznaczenie nieruchomości:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN, MW, U 1 dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz tereny usług.

 

Ulica: 
Wojska Polskiego
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
30.10 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - Śródmieście