Goduszyn

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Goduszyńskiej 4

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ulicy Goduszyńskiej 4 w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni wynoszącej 87,00 m2, składa się z trzech pokoi, dwóch kuchni, przedpokoju i łazienki z wc o łącznej pow. użytkowej 75,64 m2 oraz pomieszczeń przynależnych – dwóch piwnic i pomieszczenia gospodarczego o łącznej pow. wynoszącej 11.36 m2. Lokal położony jest na I piętrze budynku. Działka nr 13 o powierzchni 0,1517 ha, obręb Goduszyn I, AM-6, KW JG1J/00095938/4. Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynosi 23,75%.

Budynek przy ul. Goduszyńskiej 4 ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz chroniony jest na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wszelkie prace przy tym obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39 pkt 3 i 4 prawa budowlanego.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przy ul. Goduszyńskiej 4 znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Goduszyn w Jeleniej Górze na obszarze oznaczonym symbolem MW,U 5, określonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny zabudowy usługowej.

 

Ulica: 
Goduszyńska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
75.64 m2
Uwagi cena: 
szczegółowe informacje pod nr tel. 75 75-46-300
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Goduszyńska - dz. nr 20/3

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 20/3 o powierzchni 0.1418 ha, obręb Goduszyn I, AM-8, księga wieczysta JG1J/00081293/9.

 

Opis:

Nieruchomość zlokalizowana jest przy ulicy Goduszyńskiej, w strefie pośredniej miasta – obrębie Goduszyn, w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej oraz użytków rolnych. Graniczy bezpośrednio z terenem dawnego pochówku.

Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez zjazd z ulicy Goduszyńskiej, a następnie przez działkę nr 16, stanowiącą drogę częściowo utwardzoną a częściowo drogę gruntową.

Teren nieruchomości o podłużnym kształcie z lekkim spadkiem, porośnięty 1-3 letnimi drzewami oraz krzewami, nieuzbrojony w infrastrukturę techniczną. Teren wzdłuż granic ogrodzony płotem z metalowej siatki.

 

Obciążenia:

Nieruchomość objęta umową dzierżawy rolnej zawartej na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2018 roku. Nabywca przejmie prawa i obowiązki umowy dzierżawy.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Nieruchomość położona w granicach „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Goduszyn w Jeleniej Górze” – zatwierdzonego Uchwałą nr 262.XXVIII Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 9 lipca 2012 roku – w obszarze oznaczonym symbolem MN.5, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustala się: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie ustala się.

 

Ulica: 
Goduszyńska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 418 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE 07.06.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Lokal użytkowy - stodoła położony w budynku przy ul. Goduszyńskiej 50

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

Lokal użytkowy położony w budynku przy ulicy Goduszyńskiej 50w Jeleniej Górze o ogólnej powierzchni o ogólnej powierzchni 266,42 m2, położony na parterze budynku. Składa się z pomieszczenia nr 1 o powierzchni użytkowej 120,57 m2 oraz pomieszczeń przynależnych tj. dwóch pomieszczeń położonych na poziomie piwnicy i poddasza o łącznej powierzchni 145,85 m2. Działka nr 2/2 o powierzchni 0.1388 ha – obręb Goduszyn-I, AM-4, KW JG1J/00081112/7.

Udział w elementach wspólnych budynku i prawie własności gruntu– wynosi 49,98%.

Budynek ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków, wszelkie prace przy obiekcie podlegające zgłoszeniu wymagają pisemnej opinii konserwatorskiej, natomiast prace wymagające pozwolenia na budowę wymagają uzgodnienia postanowieniem na wniosek Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w trybie art. 39, pkt 3 i 4 prawa budowlanego. Ochronie konserwatorskiej podlegają zachowane oryginalne elementy budynku: bryła i rzut, forma dwuspadowego dachu, kompozycja i wystrój elewacji (bramy, forma otworów okiennych i drzwiowych). Wymagana utylizacja eternitowego pokrycia dachu oraz postulowane przywrócenie ceramicznego pokrycia dachu – dachówka karpiówka.

 

Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przy ul. Goduszyńskiej 50 znajduje się na terenie, dla którego obowiązują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Goduszyn w Jeleniej Górze przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW,U.2, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny usług, Przeznaczenie uzupełniające – obiekty infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

 

Ulica: 
Goduszyńska 50
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 388 m2
Numer referencyjny: 
#
Powierzchnia użytkowa: 
120.57 m2
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 17.03.2017 r.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj
Subscribe to RSS - Goduszyn