inne

Pobieram mapę
× Odepnij Mapę

Rejon ul. Krakowskiej/Nowowiejskiej - dz. nr 85

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 85 o powierzchni 0.0721 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072227/0.

Opis:
Nieruchomość położona na terenie noworealizowanego osiedla mieszkaniowego położonego poniżej Wzgórza Paulinum, pomiędzy ulicami Krakowską i Nowowiejską, w sąsiedztwie obwodnicy miasta – Alei Solidarności, w odległości ok. 2 km od centrum miasta. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez gminne drogi wewnętrzne, gruntowe, utwardzone szutrem, bez chodników i oświetlenia.

Obciążenia:
Działka porośnięte samosiejkami drzew i krzewów.

Dostęp do infrastruktury technicznej:
W/w działka położona jest części osiedla, uzbrojonym w wodę i kanalizację sanitarną. Brak gazu, energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej, w związku z czym teren osiedla jest miejscami podmokły. Spółka Tauron Dystrybucja S.A. poinformowała, iż zasilanie poszczególnych nieruchomości w energię elektryczną odbywało się będzie sukcesywnie w miarę składanych wniosków o wydanie warunków przyłączenia.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej – Nowowiejskiej w Jeleniej Górze nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 58M przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą, bliźniaczą, szeregową) o niskiej intensywności zabudowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
5 lat.

 

 

 

Ulica: 
Berlińska
58-500
Cena: 
46 000.00 pln
Cena m2: 
63.80 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
721 m2
Termin przetargu: 
19. Wrzesień 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Krakowskiej/Nowowiejskiej - dz. nr 91

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 91 o powierzchni 0.0866 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072222/5.

Opis:
Nieruchomość położona na terenie noworealizowanego osiedla mieszkaniowego położonego poniżej Wzgórza Paulinum, pomiędzy ulicami Krakowską i Nowowiejską, w sąsiedztwie obwodnicy miasta – Alei Solidarności, w odległości ok. 2 km od centrum miasta. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez gminne drogi wewnętrzne, gruntowe, utwardzone szutrem, bez chodników i oświetlenia.

Obciążenia:
Działka porośnięte samosiejkami drzew i krzewów.

Dostęp do infrastruktury technicznej:
W/w działka położona jest części osiedla, uzbrojonym w wodę i kanalizację sanitarną. Brak gazu, energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej, w związku z czym teren osiedla jest miejscami podmokły. Spółka Tauron Dystrybucja S.A. poinformowała, iż zasilanie poszczególnych nieruchomości w energię elektryczną odbywało się będzie sukcesywnie w miarę składanych wniosków o wydanie warunków przyłączenia.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulicy Krakowskiej - Nowowiejskiej w Jeleniej Górze (uchwalonym uchwałą nr XXXV/544/98 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 16 czerwca 1998 roku) działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 58M, określonym jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojacą, bliźniaczą, szeregową).

Termin zagospodarowania nieruchomości:
5 lat.

 

 

 

Ulica: 
Rzymska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
866 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Krakowskiej/Nowowiejskiej - dz. nr 82

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 82 o powierzchni 0.0669 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072259/3.

Opis:
Nieruchomość położona na terenie noworealizowanego osiedla mieszkaniowego położonego poniżej Wzgórza Paulinum, pomiędzy ulicami Krakowską i Nowowiejską, w sąsiedztwie obwodnicy miasta – Alei Solidarności, w odległości ok. 2 km od centrum miasta. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez gminne drogi wewnętrzne, gruntowe, utwardzone szutrem, bez chodników i oświetlenia.

Obciążenia:
Działka porośnięte samosiejkami drzew i krzewów.

Dostęp do infrastruktury technicznej:
W/w działka położona jest części osiedla, uzbrojonym w wodę i kanalizację sanitarną. Brak gazu, energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej, w związku z czym teren osiedla jest miejscami podmokły. Spółka Tauron Dystrybucja S.A. poinformowała, iż zasilanie poszczególnych nieruchomości w energię elektryczną odbywało się będzie sukcesywnie w miarę składanych wniosków o wydanie warunków przyłączenia.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej – Nowowiejskiej w Jeleniej Górze nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 58M przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą, bliźniaczą, szeregową) o niskiej intensywności zabudowy.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
5 lat.

 

 

 

Ulica: 
Rzymska
58-500
Cena: 
40 000.00 pln
Cena m2: 
59.79 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
669 m2
Termin przetargu: 
21. Wrzesień 2018
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Kruszwicka - działka nr 255

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 255 o powierzchni 0.1046 ha, obręb Jelenia Góra 4, AM-1 i AM-3, księga wieczysta JG1J/00084323/0.

Opis:
Nieruchomość położona na końcu ulicy Kruszwickiej, która na odcinku graniczącym z przedmiotowymi działkami jest wąską, bez możliwości minięcia się samochodów osobowych, „ślepą” drogą gruntową, bez chodników i oświetlenia.
Działka ze spadkiem do tyłu, co powoduje napływ wody opadowej na teren nieruchomości przy większych opadach atmosferycznych, na całości powierzchni porośnięte samosiejkami drzew. Najbliższe otoczenie charakteryzuje niski stopień urbanizacji – duże powierzchnie zadrzewione i zakrzaczone. Odległość do najbliższego przystanku komunikacji miejskiej to ok. 600 m, natomiast odległość od centrum miasta to ok. 4 – 5 km.

Obciążenia:

  • Działka obciążona jest przebiegiem napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia (nisko przebiegającej nad obszarem przedmiotowych nieruchomości).
  • Przez działkę przebiegają nieczynne sieci kanalizacyjne K400 i 2xK300, które zgodnie z informacją Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu mogą ulec fizycznej likwidacji na koszt przyszłego właściciela nieruchomości. W przypadku fizycznej likwidacji przedmiotowych sieci w obrębie każdej działki należy zaślepić odgałęzienia sieci przy granicach nieruchomości. Ponadto zabrania się podłączania do tych sieci ścieków sanitarnych oraz deszczowych z nieruchomości.
  • Przez działkę przebiega sieć wodociągowa w160. Dla istniejącego rurociągu należy zachować pas techniczny o szerokości min. 3,20 m (po 1,50 m z każdej strony rurociągu), na którym wzbronione jest wznoszenie budynków, budowli, ogrodzeń, prowadzenie trwałych nasadzeń oraz prac mogących negatywnie wpływać na stan techniczny rurociągu.

Dostęp do infrastruktury technicznej:
W pobliżu działek przebiega kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodna. Gaz sieciowy w dalszej odległości.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN16 przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
Nie ustala się.

 

Ulica: 
Kruszwicka
58-500
Cena: 
41 500.00 pln
Cena m2: 
39.67 pln/m2
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 046 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 01.08.2018
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Kruszwicka - działka nr 254

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 254 o powierzchni 0.0986 ha, obręb Jelenia Góra 4, AM-1 i AM-3, księga wieczysta JG1J/00084323/0.

Opis:
Nieruchomość położona na końcu ulicy Kruszwickiej, która na odcinku graniczącym z przedmiotowymi działkami jest wąską, bez możliwości minięcia się samochodów osobowych, „ślepą” drogą gruntową, bez chodników i oświetlenia.
Działka ze spadkiem do tyłu, co powoduje napływ wody opadowej na teren nieruchomości przy większych opadach atmosferycznych, na całości powierzchni porośnięte samosiejkami drzew. Najbliższe otoczenie charakteryzuje niski stopień urbanizacji – duże powierzchnie zadrzewione i zakrzaczone. Odległość do najbliższego przystanku komunikacji miejskiej to ok. 600 m, natomiast odległość od centrum miasta to ok. 4 – 5 km.

Obciążenia:

  • Działka obciążona jest przebiegiem napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia (nisko przebiegającej nad obszarem przedmiotowych nieruchomości).
  • Przez działkę przebiegają nieczynne sieci kanalizacyjne K400 i 2xK300, które zgodnie z informacją Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu mogą ulec fizycznej likwidacji na koszt przyszłego właściciela nieruchomości. W przypadku fizycznej likwidacji przedmiotowych sieci w obrębie każdej działki należy zaślepić odgałęzienia sieci przy granicach nieruchomości. Ponadto zabrania się podłączania do tych sieci ścieków sanitarnych oraz deszczowych z nieruchomości.
  • Przez działkę przebiega sieć wodociągowa w160. Dla istniejącego rurociągu należy zachować pas techniczny o szerokości min. 3,20 m (po 1,50 m z każdej strony rurociągu), na którym wzbronione jest wznoszenie budynków, budowli, ogrodzeń, prowadzenie trwałych nasadzeń oraz prac mogących negatywnie wpływać na stan techniczny rurociągu.

Dostęp do infrastruktury technicznej:
W pobliżu działek przebiega kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodna. Gaz sieciowy w dalszej odległości.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN16 przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
Nie ustala się.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulica: 
Kruszwicka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
986 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

ul. Kruszwicka - działka nr 251 i 253

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działek nr 251 i 253 o łącznej powierzchni 0.1062 ha, obręb Jelenia Góra 4, AM-1 i AM-3, księga wieczysta JG1J/00084323/0.

Opis:
Nieruchomość położona na końcu ulicy Kruszwickiej, która na odcinku graniczącym z przedmiotowymi działkami jest wąską, bez możliwości minięcia się samochodów osobowych, „ślepą” drogą gruntową, bez chodników i oświetlenia.
Działka ze spadkiem do tyłu, co powoduje napływ wody opadowej na teren nieruchomości przy większych opadach atmosferycznych, na całości powierzchni porośnięte samosiejkami drzew. Najbliższe otoczenie charakteryzuje niski stopień urbanizacji – duże powierzchnie zadrzewione i zakrzaczone. Odległość do najbliższego przystanku komunikacji miejskiej to ok. 600 m, natomiast odległość od centrum miasta to ok. 4 – 5 km.

Obciążenia:

  • Działka obciążona jest przebiegiem napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia (nisko przebiegającej nad obszarem przedmiotowych nieruchomości.
  • Przez działkę przebiegają nieczynne sieci kanalizacyjne K400 i 2xK300, które zgodnie z informacją Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu mogą ulec fizycznej likwidacji na koszt przyszłego właściciela nieruchomości. W przypadku fizycznej likwidacji przedmiotowych sieci w obrębie każdej działki należy zaślepić odgałęzienia sieci przy granicach nieruchomości. Ponadto zabrania się podłączania do tych sieci ścieków sanitarnych oraz deszczowych z nieruchomości.

Dostęp do infrastruktury technicznej:
W pobliżu działek przebiega kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodna. Gaz sieciowy w dalszej odległości.

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednostki Centralnej w Jeleniej Górze nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN16 przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Termin zagospodarowania nieruchomości:
Nie ustala się.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulica: 
Kruszwicka
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
1 062 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
Do wylicytowanej ceny niermouchości gruntowej doliczony zostanie podatek na podst. art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Weigla Rudolfa 14.2018

Rodzaj oferty:

Dzielnica:

OPIS LOKALU:

Numer oferty: 14.2018

Struktura lokalu: 1 pokój, kuchnia z zamontowaną kabiną natryskową, wc na klatce schodowej; pomieszczenie gospodarcze.

Powierzchnia mieszkalna: 23,62 m2

Powierzchnia użytkowa: 38,02 m2

Rodzaj ogrzewania: piecowe;

Stan techniczny i wyposażenie: lokal mieszkalny w stanie technicznym dobrym, 

Zadłużenie: brak

 

ZAMIANA NA LOKAL; niezadłużony lokal mieszkalny o większej powierzchni użytkowej, składający się z 2 lub 3  pokoi, z łazienką w lokalu, deklaracja spłaty zadłużenia do 5 tysięcy.

 

 

Oferta ważna do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Piętro Nr.: 
1
Numer referencyjny: 
#
Piętro: 
1piętro
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 95

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 95 o powierzchni 0.0729 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072217/7.

Opis:
Nieruchomość położona na terenie noworealizowanego osiedla mieszkaniowego położonego poniżej Wzgórza Paulinum, pomiędzy ulicami Krakowską i Nowowiejską, w sąsiedztwie obwodnicy miasta – Alei Solidarności, w odległości ok. 2 km od centrum miasta. Na części działek przedmiotowego osiedla rozpoczęto realizację zabudowy, część budynków jest już zamieszkała. Część dróg osiedlowych została utwardzona. W/w działka położona są we wschodniej części osiedla, uzbrojonym w wodę i kanalizację sanitarną. Brak gazu, energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej, w związku z czym teren osiedla jest miejscami podmokły. Spółka Tauron Dystrybucja S.A. poinformowała, iż zasilanie poszczególnych nieruchomości w energię elektryczną odbywało się będzie sukcesywnie w miarę składanych wniosków o wydanie warunków przyłączenia.
Dojazd do nieruchomości możliwy od strony ulicy Krakowskiej przez drogi wewnętrzne utwardzone tłuczniem oznaczone geodezyjnie jako działki nr 151, 97, 98.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej – Nowowiejskiej w Jeleniej Górze nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 58M, określonym jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojacą, bliźniaczą, szeregową).

Termin zagospodarowania nieruchomości:
5 lat.

 

 

 

 

 

 

 

Ulica: 
Nowowiejska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
729 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 27.04.2018
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 94

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 94 o powierzchni 0.0696 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072218/4.

 

 

Opis:
Nieruchomość położona na terenie noworealizowanego osiedla mieszkaniowego położonego poniżej Wzgórza Paulinum, pomiędzy ulicami Krakowską i Nowowiejską, w sąsiedztwie obwodnicy miasta – Alei Solidarności, w odległości ok. 2 km od centrum miasta. Na części działek przedmiotowego osiedla rozpoczęto realizację zabudowy, część budynków jest już zamieszkała. Część dróg osiedlowych została utwardzona. W/w działka położona są we wschodniej części osiedla, uzbrojonym w wodę i kanalizację sanitarną. Brak gazu, energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej, w związku z czym teren osiedla jest miejscami podmokły. Spółka Tauron Dystrybucja S.A. poinformowała, iż zasilanie poszczególnych nieruchomości w energię elektryczną odbywało się będzie sukcesywnie w miarę składanych wniosków o wydanie warunków przyłączenia.
Dojazd do nieruchomości możliwy od strony ulicy Krakowskiej przez drogi wewnętrzne utwardzone tłuczniem oznaczone geodezyjnie jako działki nr 151, 97, 98.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej – Nowowiejskiej w Jeleniej Górze nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 58M, określonym jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojacą, bliźniaczą, szeregową).

 

 

Termin zagospodarowania nieruchomości:
5 lat.

 

 

 

Ulica: 
Nowowiejska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
696 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 27.04.2018
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Rejon ul. Krakowska/Nowowiejska - dz. nr 93

Dzielnica:

Nieruchomość niezabudowana położona w granicach działki nr 93 o powierzchni 0.0814 ha, obręb 34, AM-2, księga wieczysta JG1J/00072219/1.

Opis:
Nieruchomość położona na terenie noworealizowanego osiedla mieszkaniowego położonego poniżej Wzgórza Paulinum, pomiędzy ulicami Krakowską i Nowowiejską, w sąsiedztwie obwodnicy miasta – Alei Solidarności, w odległości ok. 2 km od centrum miasta. Na części działek przedmiotowego osiedla rozpoczęto realizację zabudowy, część budynków jest już zamieszkała. Część dróg osiedlowych została utwardzona. W/w działka położona są we wschodniej części osiedla, uzbrojonym w wodę i kanalizację sanitarną. Brak gazu, energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej, w związku z czym teren osiedla jest miejscami podmokły. Spółka Tauron Dystrybucja S.A. poinformowała, iż zasilanie poszczególnych nieruchomości w energię elektryczną odbywało się będzie sukcesywnie w miarę składanych wniosków o wydanie warunków przyłączenia.
Dojazd do nieruchomości możliwy od strony ulicy Krakowskiej przez drogi wewnętrzne utwardzone tłuczniem oznaczone geodezyjnie jako działki nr 151, 97, 98.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic Krakowskiej – Nowowiejskiej w Jeleniej Górze nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 58M, określonym jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojacą, bliźniaczą, szeregową).

Termin zagospodarowania nieruchomości:
5 lat.

 

 

 

 

 

 

 

Ulica: 
Nowowiejska
58-500
Zadłużenie: 
Brak zadłużenia
Powierzchnia gruntu: 
814 m2
Numer referencyjny: 
#
Uwagi cena: 
SPRZEDANE - 27.04.2018
Uwzględnij w interaktywnej mapie terenów inwestycyjnych: 
Nie uwzględniaj

Strony

Subscribe to RSS - inne